Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií
Podať podnet

Featured product

There are currently no products.

Bariéry pri voľbách

Mapovanie bariér pri voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
 
Pomôžte nám zmapovať bariéry pri výkone volebného práva počas volieb do Národnej rady Slovenskej republiky 2020. Aj Vaše oznámené skúsenosti a pozorovania môžu pomôcť odstrániť nevyhovujúci stav, preto prosím doplňte odpovede na naše otázky.

 

Termín konania volieb: 29.2.2020

 

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výberové konanie

Odborná stáž
 
Vyhlásenie možnosti vykonávať odbornú stáž.

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok: do odvolania

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Tlačové správy a vyhlásenia

Taxislužba pre všetkých? Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím eviduje a rieši podnety týkajúce sa podmienok prepravy nevidiacich osôb sprevádzaných vodiacim psom, ako aj podnety týkajúce sa podmienok prepravy osôb s obmedzenou schopnosťou pohybu odkázaných na invalidný vozík. Z tohto dôvodu sme začali realizovať v Bratislave prieskum na tému, či a za akých podmienok môžu nevidiace osoby sprevádzané vodiacim psom, ako aj osoby s obmedzenou schopnosťou po... 26.02.2020
Viac tlačových správ a vyhlásení
Analytik OBSE na Slovensku Zaujímavé, podnetné a veľmi aktuálne stretnutie sa uskutočnilo v stredu 26. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Za prítomnosti komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej, riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej a právničky úradu JUDr. Evy Arnoldovej sa predstaviteľ OBSE pán Septimius Parvu, volebný analytik živo zaujímal o mnohé detaily týkajúce sa uplatnenia volebného práva osobami so zdravotným postihnutím v nadchádzajúcich parlam... 26.02.2020
Stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácii v SR Na pozvanie komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej sa v utorok 25. februára v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo stretnutie zástupcov ľudsko-právnych organizácií v SR.... 25.02.2020
Rezortné vyznamenania ministra práce Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa v urotok 25. februára zúčastnila na slávnostnom podujatí, ktoré už tradične organizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v SR.... 25.02.2020
Zdieľame skúsenosti so zahraničnými partnermi Riaditeľ Centra nezávislého života v Bostone sa v stredu 19. februára stretol s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzanou Stavrovskou.... 19.02.2020
Prvý podporný projekt pre pomáhajúce profesie V moderne zrekonštruovanom objekte DSS Zavar, pod vedením riaditeľky doc. PhDr. Anny Pavlovičovej, PhD. sa zrodil originálny zážitkový program, ktorý komisárke JUDr. Zuzane Stavrovskej vo štvrtok 13. februára prišla odprezentovať nielen už spomínaná pani riaditeľka, ale aj koučka a lektorka PhDr. Tatiana Pavlovičová.... 13.02.2020
Komisárka sa stretla s vládnym splnomocnencom Splnomocnenec vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pán Martin Giertl bol v stredu, 12. februára na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím hosťom komisárky JUDr. Zuzany Stavrovskej. ... 12.02.2020
Odborný seminár v Nových Zámkoch Zamestnankyne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzana Fechová a Katarína Kohýlová, LL.M., sa zúčastnili na odbornom seminári „Fórum pacientskych organizácií“, ktorý organizovalo v utorok 12. februára Centrum zdravia a výživy Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Nových Zámkoch.... 11.02.2020
Ochrana proti požiaru je nedostatočná, zamestnanci nie sú školení Kontrolóri upozorňujú na nedostatočné protipožiarne opatrenia v zariadeniach sociálnych služieb. Zistili, že väčšina z nich má zamknuté únikové východy a bariéry pre imobilných ľudí. Problémom sú aj staré hasiace prístroje. Pre manipuláciu s ohňom pritom v podobnom zariadení nedávno v susednom Česku zomrelo osem ľudí.... 09.02.2020
Život na okraji spoločnosti Zamestnankyne Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Lenka Bodnárová a Katarína Kohýlová, LL.M., sa zúčastnili odbornej diskusie o práve na zdravie v marginalizovaných komunitách, ktorú zorganizovalo dňa v stredu 29. januára Fórum pre ľudské práva v spolupráci s Poradňou pre občianske a ľudské práva v kongresových priestoroch Hotela Centrum v Košiciach.... 29.01.2020
Ochrana pred požiarmi v zariadeniach sociálnych služieb Správa o požiari v zariadení sociálnych služieb pre ľudí s mentálnym postihnutím v meste Vejprty v okrese Chomutov otriasla našim úradom. Zbytočne zahynulo 8 ľudí a ďalších 30 ľudí utrpelo zranenia. Táto informácia súčasne rozprúdila na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím obrovskú diskusiu, pretože skúsenosť s nepripravenosťou protipožiarnej ochrany a evakuácie v zariadeniach sociálnych služ... 24.01.2020
Viac aktualít

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom