Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.
Umelci srdcom Druhú októbrovú nedeľu sa v bratislavskom Istropolise konal 22. benefičný koncert Slovenského zväzu telesne postihnutých  s názvom ,, Umelci srdcom“.  14.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Poprad Na výjazdovom dni v meste Poprad nás, komisárku JUDr. Zuzanu Stavrovskú a riaditeľku úradu Mgr. Evu Megovú, vo štvrtok 11.10.2018, privítalo krásne slnečné ráno. 11.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Snina Výjazdový deň v meste Snina sme v zložení komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová a právnik Mgr. Štefan Valko začali dňa 10.10.2018 stretnutím s pani prednostkou Ing.Janou Rosičovou na Mestskom úrade. 10.10.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Spišská Nová Ves Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová sa dňa 9.10.2018 v kancelárii prednostky Mestského úradu Spišská Nová Ves Ing. Jely Bednárovej za jej prítomnosti stretli s pánom primátorom PhDr. Jánom Voľným, PhD.  a s vedúcou oddelenia sociálnych vecí Ing. Júliou Jančurovou. 09.10.2018
Konferencia Zneužívanie a násilie na starších - nový fenomén v spoločnosti Občianske združenie Fórum pre pomoc starším zorganizovalo v priestoroch VÚC Žilina konferenciu pod názvom Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka a Mgr. Eva Megová, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 04.10.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím