Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

NPRZPOZP 2021 - 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030

 

Všetky programy a stratégie

Styk s verejnosťou


Andrea Pavlík - Timková
Referentka pre styk s verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
andrea.pavlik@komisar.sk

Komunikácia

Usmernenie ku komunikácii s úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 
Vážení klienti, prosíme Vás v súčasnej dobe o zhovievavosť a podávanie či doplnenie podnetov výlučne v elektronickej podobe (poštou, alebo e-mailom) do odvolania. Nakoľko sa každým dňom zvyšuje počet pozitívne testovaných na COVID-19, musíme aj my pristúpiť k takým opatreniam, ktoré nás navzájom ochránia. Stále sme tu pre Vás, ak budete niečo urgentne potrebovať kedykoľvek nám zavolajte a ak to situácia bude vyžadovať dohodnite si stretnutie.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Uzatvorenie úradu

Uzatvorenie priestorov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre verejnosť

Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (Koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 13.10.2020 do odvolania. O ďalšej aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime, s výnimkou osobných návštev.

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 23.04.2021
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácií súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus), testovaním a vakcináciou ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia ... 22.03.2021
Zákaz vychádzania Od 20. marce naďalej platí v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania vyhlásený 3. marca 2021 a to do odvolania, najneskôr však do konca predĺženého núdzového stavu, uplynutím 28. marca 2021.... 19.03.2021
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje nové kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19... 09.03.2021
Ministerstvo práce podporí opatrovateľskú službu ďalšími 50 miliónmi eur Ministerstvu práce sa v rámci iniciatívy REACT-EU podarilo vyjednať na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur. Vďaka tomu je možné plynule nadviazať na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018.... 04.03.2021
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Návrhy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do programového vyhláseni... Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážená pani podpredsedníčka vlády SR, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie aktualizácie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím. ... 10.04.2021
Viac tlačových správ a vyhlásení
Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta, že vláda SR uznesením zo dňa 14. apríla 2021 odobrila návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je výsledkom dohody na opätovnom zjednotení správy školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.... 20.04.2021
Európsky deň za práva pacientov 18. apríl je Európskym dňom za práva pacientov. Úrad komisárky Stavrovskej denne bojuje nielen za práva osôb so zdravotným postihnutím, ale aj za ich práva ak sa stanú pacientmi. ... 15.04.2021
Tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE V stredu, 14. apríla 2021 sa konala tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. ... 14.04.2021
Tlačová beseda k asistovanému sčítaniu obyvateľov domov a bytov V utorok, 13. apríla 2021 sa konala Tlačová konferencia na pôde Ministerstva vnútra SR k asistovanému sčítaniu obyvateľstva, ktoré sa spustí začiatkom mája 2021. Každá obec aj mestská časť si ho bude organizovať sama tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu bezbranných dôchodcov, ani osôb so zdravotným postihnutím. ... 13.04.2021
Informácie k pomoci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov V piatok, 19. marca 2021 mala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská online stretnutie kvôli Projektu pomoci pri sčítaní obyvateľov domov a bytov, ktorí to z rôznych dôvodov do konca marca nestihnú. Celá kampaň slúži na ochranu zraniteľných osôb, ako sú osoby so zdravotným postihnutím alebo starší ľudia, pred podvodníkmi a na podporu a pomoc pri sčítaní.... 25.03.2021
Reforma stavebného zákona Vo štvrtok, 11. marca 2021 sa konalo online pracovné stretnutie na tému „Reforma stavebného zákona“. Pracovného stretnutia sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Eva Arnoldová a za Úrad vlády SR štátny tajomník Úradu vlády SR pán Ing. Martin Hypký a pani Slávka Salajová. ... 11.03.2021
Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím vo vysielaní Rádia Regina Dnes bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a hovorkyňa úradu Andrea Pavlík hosťami Tatiany Šuškovej v relácii "Hosť Rádia Regina" v živom vysielaní Rádio Regina Západ. Témou bolo 5. výročie otvorenia úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. ... 10.03.2021
Návrh skupiny poslancov na zmenu zákona o sociálnych službách Dávame Vám na vedomie návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorú iniciovala poslankyňa Katarína Hatráková a v ktorom sa vo veľkej miere odkazuje aj na správy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, jej zistenia z monitoringov DSS a odporúčania na zmenu zákona (dôvodová správa).... 02.03.2021
Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 28. februára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyjadruje účasť s osobami, ktoré trpia zriedkavými chorobami. V súčasnosti rozlišujeme 5000 až 8000 rôznych zriedkavých chorôb, ktoré postihujú celkovo 6% až 8% populácie. Inými slovami, približne 27 miliónov až 36 miliónov ľudí v Európskej únii. Väčšina z nich trpí chorobami postihujúcimi menej ako 1 zo 100 tisíc ľudí.... 01.03.2021
Prerokovanie zásadných pripomienok komisárky k legislatívnym úlohám vlády Slo... Vo štvrtok, 25. februára 2021 sa konalo online rozporové konanie k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021, zverejnenému na portáli Slov-Lex pod číslom LP/2020/622, a to k zásadným pripomienkam Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Rozporového konania sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára JUDr. Eva Arnoldová, zástupcovia Úradu vlády SR ... 25.02.2021
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom