Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.
Parkinsoniáda v Liptovskom Mikuláši Parkinsoniáda sú medzinárodné športové hry ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou, ktoré sú sprevádzané odbornými panelovými diskusiami zameranými prevažne na fyzioterapiu pacientov postihnutých týmto ochorením.  07.09.2018
Výjazdový deň komisárky v meste Liptovský Mikuláš Prijatím u pána primátora Ing.Jána Blcháča, PhD. sa ráno 6.9.2018 začal výjazdový deň komisárky, ktorého sa za náš úrad zúčastnila, komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Úradu komisára Mgr. Eva Megová a právnička JUDr. Eva Arnoldová. 06.09.2018
VEK NEMÔŽE BYŤ PREKÁŽKOU PRI POSKYTOVANÍ POMOCI - Podanie na Ústavný súd Verejná ochrankyňa práv v spolupráci s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím podáva návrh na Ústavný súd pre diskriminačné podmienky získania príspevkov na osobnú asistenciu či motorové vozidlo pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. 05.09.2018
Vernisáž na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím „Tak to vidíme my“ je výstižný názov výstavy fotografií členov Slovenského zväzu telesne postihnutých, ktorú sme slávnostnou vernisážou dňa 5.9.2018 sprístupnili na našom úrade. 05.09.2018
Návšteva SZZP vo Veľkom Krtíši Na pozvanie predsedu OR Slovenského zväzu zdravotne postihnutých Ing. Milana Lauríka sme sa v pondelok 3.9.2018 zúčastnili na príjemnej, otvorenej diskusii v priestoroch Hontiansko-novohradskej knižnice vo Veľkom Krtíši. 03.09.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím