Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Výberové konanie

Referent monitorovacích činností
 
Vyhlásenie výberového konania č. M/11/2021/08R formou priameho výberu zamestnancov na obsadenie pracovnej pozície referent monitorovacích činností.

 

Ukončenie prijímania žiadostí: 19.11.2021
1. kolo výberového konania: 24-25.11.2021
2. kolo výberového konania: 29.11.2021

 

Osobné údaje

Informovanie fyzických osôb vstupujúcich do priestorov prevádzkovateľa
 
Počas krízovej situácie z dôvodu ochorenia COVID-19 sú spracovávané kategórie údajov o očkovaní proti ochoreniu COVID-19, alebo výsledok testu na ochorenie COVID-19, alebo údaj o prekonaní ochorenia COVID-19.

 

Všetky informácie na stiahnutie

Otvorenie úradu

Od pondelka,14. júna 2021 sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím opäť otvára verejnosti za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení
 
Vážení klienti, s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, si budete môcť stretnutie vopred dohovoriť telefonicky, e-mailom, alebo cez formulár na webovom sídle úradu s právnikom príslušného referátu, alebo s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

NPRZPOZP 2021 - 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030

 

Všetky programy a stratégie

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 15.11.2021
Zamestnancom v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny p... Maximálne pracovné nasadenie a odhodlanie pomáhať aj v sťažených pracovných podmienkach počas karantény sa pre pracovníkov v zariadeniach sociálnych služieb a centrách pre deti a rodiny stalo počas pretrvávajúcej pandémie samozrejmosťou. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR im ako ocenenie ich úsilia a poďakovanie za prácu v prvej línii poskytne tzv. infekčný príplatok. Dotácia na jedného zamestnanca predstavuje 405 eur.... 14.10.2021
Prihlasovanie na skupinové očkovanie III. dávkou vakcíny v zariadeniach sociá... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny spúšťa prihlasovanie na zabezpečenie očkovania treťou dávkou vakcíny proti ochoreniu Covid-19 pre poskytovateľov sociálnych služieb, subjekty sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Rovnako, ako pri predchádzajúcom postupe vakcinácie, aj tentoraz pôjde o skupinové očkovanie a jednotlivé zariadenia môžu prihlasovať svojich klientov aj zamestnancov. Samotné očkovanie v teréne zabezpečia výjazd... 07.10.2021
Návod pomôže zariadeniam sociálnych služieb postupovať v krízovej situácii rý... Vedieť rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu v súčasnom pandemickom období. S týmto cieľom pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spoločne s odborníkmi Metodiku krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách. Dokument na viac ako 30-tich stranách prináša odporúčania a zároveň postupy pre všetkých poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb, aby sa vedeli čo najlepšie zorientovať v ... 24.09.2021
Zamestnávatelia sociálnych služieb už môžu žiadať o preplatenie odmien pre sv... Od stredy, 1. septembra 2021, môžu zamestnávatelia podávať žiadosti o vyplatenie finančnej odmeny pre zamestnancov v oblasti sociálnych služieb a pracovníkov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. Urobiť tak môžu prostredníctvom stránky pomahameludom.sk.... 06.09.2021
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Medzinárodný deň za odstránenie násilia páchaného na ženách Týmto dňom sa každoročne z iniciatívy OSN začína aj 16-dňová medzinárodná kampaň aktivizmu proti rodovo podmienenému násiliu. Na Slovensku kampaň po tretí raz oficiálne realizuje Koordinačno-metodické centrum pre prevenciu násilia na ženách (KMC) Inštitútu pre výskum práce a rodiny (IVPR). ... 29.11.2021
Viac tlačových správ a vyhlásení
O senioroch so zdravotným znevýhodnením v rádiu Lumen Starší ľudia sú obzvlášť zraniteľní, o to viac, ak majú zdravotné znevýhodnenie či zdravotné problémy, ktoré sa zhoršujú s pribúdajúcimi rokmi. Akým problémom čelia a s čím im vie pomôcť Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím - aj o tom diskutovali komisárka pre ľudí so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská a prezidentka Fóra pre pomoc starším Ľubica Gálisová v relácii Rádia Lumen ÚV hovor s moderátorkou Adrianou Borgulovou.... 26.11.2021
Konferencia o práci s mládežou Vo štvrtok 18. novembra 2021 sme sa zúčastnili konferencie s medzinárodnou účasťou „Práca s mládežou“, ktorú zorganizoval Slovenský inštitút mládeže - IUVENTA, spojenou s oceňovaním výnimočných počinov v oblasti práce s mládežou.... 18.11.2021
Na Úrade komisára sa opäť roztancovali farby na obrazoch umelkýň zo zariadeni... Výstavu diel grafiky a keramiky sme slávnostne otvorili na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Je pre nás vždy veľkým sviatkom, keď môžeme v priestoroch úradu vystavovať nové výtvarné diela umelcov so zdravotným postihnutím. Mnohé diela majú profesionálny charakter.... 18.10.2021
Konferencia na tému „FÓRUM INKLÚZIE V ŠPORTE – SPRAVODLIVOSŤ = DOHODA“ V piatok 8. októbra 2021 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila konferencia na tému Fórum inklúzie v športe – Spravodlivosť = Dohoda. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa konferencie zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára Eva Arnoldová.... 15.10.2021
Svetový deň bielej palice Pätnásty október je Svetový deň bielej palice. Biela palica je pomôcka, ktorú vymyslela Guilly d’Herbemont (1888-1980). Osobné skúsenosti priviedli túto francúzsku aristokratku k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Vyvinula veľké úsilie, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu za ochr... 14.10.2021
Animovaný film o včasnej intervencii V rámci medzinárodného projektu AGORA, s podporou Nadácie Velux vznikol animovaný film o včasnej intervencii. Film predstavuje základné princípy tejto služby pre rodiny s deťmi so zdravotným postihnutím alebo s deťmi v riziku zaostávania vo vývine. ... 09.10.2021
Slávnostné otvorenie Týždňa otvoreného vládnutia 2021 - 10 rokov otvoreného v... Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má 10. ročné výročie. 10 rokov uplynulo aj od pripojenia sa Slovenskej republiky k medzinárodnej iniciatíve vlád Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Medzi osem zakladajúcich členov iniciatívy patria Spojené štáty americké, Brazília, Filipíny, Indonézia, Južná Afrika, Mexiko, Nórsko a Veľká Británia a Slovenská republika sa k nim pripojila. Zámerom iniciatí... 05.10.2021
Medzinárodný deň posunkových jazykov Dnes je Medzinárodný deň posunkových jazykov. Asociácia Nepočujúcich Slovenska a zástupcovia verejného a neziskového sektora sa spolu s nami zapojili do výzvy "Global Leaders Challenge". Oslavujme a spoločne posunkujme za ľudské práva!... 23.09.2021
Seminár na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“ Vo štvrtok, 23. septembra 2021 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová, zúčastnila seminára na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“. Hlavnou témou seminára bol nedostatočný prístup k informáciám v médiách pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré používajú primárne hovorenú reč. ... 23.09.2021
Národná cena starostlivosti „Dobré srdce“ Vo večerných hodinách sa v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave rozsvietili na veľkoplošnej obrazovke stovky svietiacich červených sŕdc. V tejto nádhernej atmosfére sa však všetci prítomní hostia najviac zaujímali o nositeľov „dobrých sŕdc“, o ľudí, ktorí zasvätili svoj život tým, ktorí potrebujú pomoc druhého, tým, ktorí si nevedia svoj život bez svojich nositeľov dobrých sŕdc ani predstaviť. ... 21.09.2021
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom