Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Koncert Belasého motýľa Jubilejný 15. ročník koncertu Belasého motýľa sa konal pod záštitou primátora hlavného mesta Matúša Valla na Hlavnom námestí v Bratislave v stredu 12. júna 2019. 12.06.2019
Odborná konferencia na tému Poskytovanie dlhodobej starostlivosti na Slovensku Dňa 4.6.2019 sa v priestoroch Zichyho paláca na Ventúrskej ulici v bratislavskom Starom meste konala odborná konferencia na tému poskytovania dlhodobej osobnej starostlivosti na Slovensku, ktorej sa zúčastnila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spoločne s právničkami Úradu komisárky pre osoby so zdravotným p... 04.06.2019
Deň otvorených dverí Socia Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská sa v pondelok, dňa 3.6.2019 zúčastnila na Dni otvorených dverí Socia, ktorý jej pracovníci zorganizovali v nových priestoroch na Záhradníckej ulici v Bratislave. 03.06.2019
Komisárka aktívne pomáha riešiť problémy s parkovaním v Bratislave V piatok 31. mája 2019 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu so právničkou úradu JUDr. Evou Arnoldovou zúčastnili rokovania k problematike parkovania na území hlavného mesta SR Bratislavy a k Návrhu Všeobecne záväzného nariadenia hlavného mesta SR Bratislavy o dočasnom parkovaní motorových vozidiel. Stret... 31.05.2019
Spolupráca s Občianskym združením Bez bariéry V piatok 31. mája 2019 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s právničkou Úradu JUDr. Evou Arnoldovou stretli na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím s predsedom OZ Bez bariéry, pánom Petrom Kučerom. Počas úvodného rokovania nás predseda občianskeho združenia informoval o aktivitách obč... 31.05.2019
Dobré srdce je odovzdané Výsledky celonárodnej ankety o najlepších pracovníkov sociálnych služieb boli vyhlásené v pondelok  27.5.2019 počas galavečera v bratislavskej Starej tržnici za účasti premiéra SR Petra Pellegriniho, ktorý nad podujatím prevzal záštitu. Cenu v kategórii Opatrovateľka odovzdala komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavr... 27.05.2019
Benefícia v Rožňave Spolu so zástupcami spoločnosti Velcon sa komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňami zúčastnila slávnostného aktu. 10.04.2019
XV. Odborná konferencia APSS v SR S podtitulom "Zavádzame štandardy kvality do praxe" sa v Bratislave dňa 4.4.2019 konala celoslovenská konferencia, do ktorej sa so svojou prezentáciou aktívne prihlásila aj komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská. 04.04.2019
Cesta do krajiny Aspergerov Pri príležitosti Svetového dňa autizmu sa dňa 3.4.2019 na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konala vernisáž výtvarných diel detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom. 03.04.2019
Hľadá sa dobré srdce Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pod vedením autorky a koordinátorky projektu Anny Ghannamovej dňa 1.4.2019 predstavila verejnosti novinku na slovenskom trhu. Je ňou Národná cena starostlivosti s názvom Dobré srdce. 01.04.2019
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím