Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií
Podať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výberové konanie

Odborná stáž
 
Vyhlásenie možnosti vykonávať odbornú stáž.

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok: do odvolania

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Tlačové správy a vyhlásenia

Zlepšenie podmienok v psychiatrických zariadeniach je nevyhnutné Od augusta 2019 vykonáva komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím monitorovacie návštevy psychiatrických zariadení. Cieľom kontrolných návštev je posilniť ochranu ľudských práv osôb nachádzajúcich sa v psychiatrických zariadeniach, zlepšiť zaobchádzanie s nimi a podmienky, v ktorých tieto osoby žijú.... 05.11.2019
Viac tlačových správ a vyhlásení
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Od roku 1981 si 3. decembra každoročne pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol ustanovený na popud OSN. Jeho základným cieľom je podporovať lepšie chápanie problému zdravotného postihnutia so zameraním na práva osôb so zdravotným postihnutím a možnosť integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a v kultúrnom živote.... 03.12.2019
Vozíčkar uväznený vo svojom byte nám už drží päste v našej práci z neba S veľkým zármutkom som si prečítala emailovú správu od rodiny nášho klienta pána Eugena Hlaváča, ktorou nám oznámili, že už nie je medzi nami, že prehral svoj boj s ťažkou chorobou. Zároveň sa však vo mne tento smútok striedal so zlosťou namierenou na susedov pána Hlaváča, ktorí už môžu „kľudne“ spávať. Som nahnevaná a súčasne zarmútená z toho, že napriek snahám mnohých ľudí, našim odporúčaniam, opatreniam na nápra... 26.11.2019
R.K. IGNIS - Cena charakteru Slovenský paralympijský výbor a Nadácia Slovenského paralympijského výboru sa rozhodli udeliť každoročne toto vyznamenanie človeku, ktorý sa pričinil o rozvoj životného priestoru pre zdravotne znevýhodnených, svojou vytrvalosťou a činmi napĺňa ideu a odkaz paralympijskej rodiny a neúnavne pracuje na vytvorení takej spoločnosti, v ktorej sme si rovní.... 21.11.2019
Senior roka 2019 Aj keď tomu počasie nenasvedčovalo, v pondelok 18. novembra 2019 sa v Zlatej sále Bojnického zámku konal 14. ročník slávnostného odovzdávania cien Senior roka 2019 podujatie, ktoré vnieslo do tejto slávnostnej chvíle radosť, hrdosť a svojou vrúcnosťou a jasom presvietilo zamračený deň.... 18.11.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Trenčín Historické mesto Trenčín sa stalo ďalším z miest, do ktorého komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu s riaditeľkou úradu komisára Mgr. Evou Megovou zavítali. ... 14.11.2019
Prerokovanie doterajších zistení z monitoringov psychiatrií zo zástupcami min... Monitorovacou činnosťou počas osobných návštev máme za cieľ odovzdať skúsenosti z oblasti ochrany ľudských práv spojených s poskytovaním zdravotnej starostlivosti  v psychiatrických zariadeniach a tým ponúknuť pomoc zdravotníckym zariadeniam získať iný pohľad na práva pacientov.... 13.11.2019
Monitoring psychiatrických zariadení Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská iniciovala dňa 13.11.2019 prvé pracovné stretnutie na Ministerstve zdravotníctva SR, ktorého hlavnou témou boli informácie o vykonaných monitoringoch a o priebežných výsledkoch z monitoringu psychiatrických zariadení. ... 13.11.2019
Zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi ČR a SR pre osoby so zdra... Komisárka podporuje zosúladenie pravidiel v medzinárodnej doprave medzi ČR a SR pre osoby so zdravotným postihnutím. V pondelok sa na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konalo pracovné stretnutie, ktorého cieľom bolo vytvorenie základu sme recipročných pravidiel pri poskytovaní zliav cestujúcim v železničnej a diaľničnej preprave pre osoby so zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v Čechách a na Slovensk... 11.11.2019
Dobrá linka - poradňa bez bariér Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu komisára Mgr. Eva Megová sa v stredu v priestoroch úradu komisára stretli s predstaviteľmi IPčka PhDr. Marekom Madrom a Mgr. Zuzanou Juránekovou.... 06.11.2019
Benefícia 2019 Už sa stalo tradíciou Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, že vďaka spoločnosti Velcon môžeme aj tento rok darovať kompenzačné zariadenia, ktoré zlepšia podmienky ľuďom so zdravotným postihnutím.... 06.11.2019
Viac aktualít

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom
Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím