Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Misia OBSE na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Volební experti  Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe z Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) sa dňa 19.3.2019 zúčastnili stretnutia na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 19.03.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Trnava Ďalší výjazdový deň komisárky so zaujímavým programom sa konal v meste Trnava dňa 13.3.2019. 13.03.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Nové Zámky Prekrásne počasie v stredu 27.2.2019 umocňovalo naše očakávania z druhého tohoročného Výjazdového dňa komisárky, ktorý sa uskutočnil v meste Nové Zámky. V zostave JUDr. Z. Stavrovská, komisárka, Mgr. E. Megová, riaditeľka, Mgr. Š. Valko z referátu sociálnych služieb a vzdelávania a M. Scherhaufer z referátu služieb zamestnanosti a kompenzácií sm... 27.02.2019
Sposa Banská Bystrica na Úrade komisára Do Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v popoludňajších piatkových hodinách dňa 22.2.2019 zavítala milá delegácia zástupcov členov SPOSA BB. 22.02.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Piešťany Už sa stalo našou tradíciou a tento rok v nej pokračujeme prvým výjazdovým dňom komisárky, ktorý sa uskutočnil dňa 20.2.2019 v meste Piešťany. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka, Mgr. Eva Megová, riaditeľka a kolegovia M. Scherhaufer a Mg. Štefan Valko. 20.02.2019
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím