Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Benefícia v Rožňave Spolu so zástupcami spoločnosti Velcon sa komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská s kolegyňami zúčastnila slávnostného aktu. 10.04.2019
XV. Odborná konferencia APSS v SR S podtitulom "Zavádzame štandardy kvality do praxe" sa v Bratislave dňa 4.4.2019 konala celoslovenská konferencia, do ktorej sa so svojou prezentáciou aktívne prihlásila aj komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská. 04.04.2019
Cesta do krajiny Aspergerov Pri príležitosti Svetového dňa autizmu sa dňa 3.4.2019 na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím konala vernisáž výtvarných diel detí a mladých ľudí s Aspergerovým syndrómom. 03.04.2019
Hľadá sa dobré srdce Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb pod vedením autorky a koordinátorky projektu Anny Ghannamovej dňa 1.4.2019 predstavila verejnosti novinku na slovenskom trhu. Je ňou Národná cena starostlivosti s názvom Dobré srdce. 01.04.2019
Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti Fórum pre pomoc starším a mesto Handlová zorganizovali spoločne ďalší zo série odborných seminárov. Tento sa konal dňa 28.3.2019 v Handlovej a záštitu nad ním prevzala primátorka mesta Mgr. Silvia Grúberová. 28.03.2019
Misia OBSE na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Volební experti  Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe z Úradu pre demokratické inštitúcie a ľudské práva (ODIHR) sa dňa 19.3.2019 zúčastnili stretnutia na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 19.03.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Trnava Ďalší výjazdový deň komisárky so zaujímavým programom sa konal v meste Trnava dňa 13.3.2019. 13.03.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Nové Zámky Prekrásne počasie v stredu 27.2.2019 umocňovalo naše očakávania z druhého tohoročného Výjazdového dňa komisárky, ktorý sa uskutočnil v meste Nové Zámky. V zostave JUDr. Z. Stavrovská, komisárka, Mgr. E. Megová, riaditeľka, Mgr. Š. Valko z referátu sociálnych služieb a vzdelávania a M. Scherhaufer z referátu služieb zamestnanosti a kompenzácií sm... 27.02.2019
Sposa Banská Bystrica na Úrade komisára Do Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v popoludňajších piatkových hodinách dňa 22.2.2019 zavítala milá delegácia zástupcov členov SPOSA BB. 22.02.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Piešťany Už sa stalo našou tradíciou a tento rok v nej pokračujeme prvým výjazdovým dňom komisárky, ktorý sa uskutočnil dňa 20.2.2019 v meste Piešťany. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka, Mgr. Eva Megová, riaditeľka a kolegovia M. Scherhaufer a Mg. Štefan Valko. 20.02.2019
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím