Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

NPRZPOZP 2021-2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030

 

Všetky programy a stratégie

Styk s verejnosťou


Andrea Pavlík - Timková
Referentka pre styk s verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
andrea.pavlik@komisar.sk

Komunikácia

Usmernenie ku komunikácii s úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 
Vážení klienti, prosíme Vás v súčasnej dobe o zhovievavosť a podávanie či doplnenie podnetov výlučne v elektronickej podobe (poštou, alebo e-mailom) do odvolania. Nakoľko sa každým dňom zvyšuje počet pozitívne testovaných na COVID-19, musíme aj my pristúpiť k takým opatreniam, ktoré nás navzájom ochránia. Stále sme tu pre Vás, ak budete niečo urgentne potrebovať kedykoľvek nám zavolajte a ak to situácia bude vyžadovať dohodnite si stretnutie.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Uzatvorenie úradu

Uzatvorenie priestorov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre verejnosť

Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (Koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 13.10.2020 do odvolania. O ďalšej aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime, s výnimkou osobných návštev.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Zákaz vychádzania Od 3. marca 2021 v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania a to do odvolania, najneskôr však do konca núdzového stavu, teda uplynutím 19.marca 2021.... 03.03.2021
Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 02.03.2021
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácií súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus), testovaním a vakcináciou ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia ... 02.03.2021
Zariadenia sociálnych služieb preferujú skupinovú formu očkovania Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) zaevidovalo a odstúpilo rezortu zdravotníctva k dnešnému dňu (23.02.2021) takmer 630 žiadostí o skupinové očkovanie od zariadení sociálnych služieb. Z približne 31 000 ľudí na zozname (zamestnanci aj klienti) bolo doposiaľ zaočkovaných viac ako 11400. Situácia v zariadeniach sa postupne zlepšuje, počet zariadení s výskytom infekcie klesá.... 23.02.2021
Vláda Slovenskej republiky predĺžila núdzový stav so sprísnenými opatreniami Od 5. februára 2021 pokračuje prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek! Vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky s účinnosťou od 8. februára 2021, ak nie je ďalej uvedené inak, podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnové... 06.02.2021
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím má dnes 5 rokov Pred piatimi rokmi sme otvorili brány Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. S cieľom napĺňať špecializovanú pôsobnosť úradu pomoci a ochrany ľuďom so zdravotným postihnutím danú v zákone č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov. ... 01.03.2021
Viac tlačových správ a vyhlásení
Návrh skupiny poslancov na zmenu zákona o sociálnych službách Dávame Vám na vedomie návrh novely zákona č. 448/2008 Z. z., ktorú iniciovala poslankyňa Katarína Hatráková a v ktorom sa vo veľkej miere odkazuje aj na správy Komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím, jej zistenia z monitoringov DSS a odporúčania na zmenu zákona (dôvodová správa).... 02.03.2021
Medzinárodný deň zriedkavých chorôb 28. februára si každoročne pripomíname Medzinárodný deň zriedkavých chorôb. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím vyjadruje účasť s osobami, ktoré trpia zriedkavými chorobami. V súčasnosti rozlišujeme 5000 až 8000 rôznych zriedkavých chorôb, ktoré postihujú celkovo 6% až 8% populácie. Inými slovami, približne 27 miliónov až 36 miliónov ľudí v Európskej únii. Väčšina z nich trpí chorobami postihujúcimi menej ako 1 zo 100 tisíc ľudí.... 01.03.2021
Prerokovanie zásadných pripomienok komisárky k legislatívnym úlohám vlády Slo... Vo štvrtok, 25. februára 2021 sa konalo online rozporové konanie k Plánu legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky na rok 2021, zverejnenému na portáli Slov-Lex pod číslom LP/2020/622, a to k zásadným pripomienkam Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. Rozporového konania sa zúčastnili komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára JUDr. Eva Arnoldová, zástupcovia Úradu vlády SR ... 25.02.2021
Zaznamenali sme absolútne zlyhanie obce, súdom ustanoveného opatrovníka a kom... V piatok, 5. februára 2020 sme zažili šok. Vďaka podnetu miestnej aktivistky, pani Lucie žijúcej vo Veľkých Levároch, sme sa dostavili na adresu, kde býva pani Anna, o ktorej nám napísala. Býva v dome, no toto slovo vôbec nesedí na ten chliev a dezolátny stav, či už dvora alebo izieb. ... 06.02.2021
Ombudsmanky v teleráne Dnes bola komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská spolu so zvieracou ombudsmankou Mgr. Zuzanou Stanovou v Teleráne. ... 03.02.2021
Svetový deň proti rakovine V tento štvrtok, 4. februára si pripomíname Svetový deň proti rakovine. Zastavme sa na chvíľu a vyjadrime úctu ľuďom, ktorí bojujú proti tomuto ťažkému ochoreniu. Pomyslime aj na tých, ktorí sprevádzajú chorých, či už doma, alebo v nemocniciach. Veľká vďaka patrí aj obetavým lekárom a zdravotným sestrám ošetrujúcim pacientov s rakovinou. ... 03.02.2021
Príspevky na zdravotnícke pomôcky je nutné zvýšiť V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve odvysielali reportáž o tom, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa podujalo viac pomáhať osobám so zdravotným postihnutím, pretože príspevky na pomôcky sú stále nízke (oproti iným európskym štátom ako napr. Rakúsko, Nemecko, Nórsko). ... 21.12.2020
Otrasný prípad týrania seniorov v súkromnom dome v Hronovciach V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve tiež upozornili na neľudské zaobchádzanie so seniormi v súkromnom dome v Hronovciach. Seniori podľa zistenia nedostávali poriadnu stravu, nemali možnosť dobrej hygieny, boli veľmi zanedbaní a žili medzi zvieracími výkalmi a hmyzom. ... 21.12.2020
Osobné želanie komisárky Zuzany Stavrovskej pri príležitosti Medzinárodného d... Dnes, 3. decembra 2020 si pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Dovoľte, aby som pri príležitosti tohto medzinárodného dňa zaželala Vám, všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím a Vašim najbližším, aby ste čo najmenej zasahujúco prežili tieto ťažké dni a aby ste zostali zdraví. Z celého srdca Vám želám tiež, aby ste čo najmenej museli bojovať za Vaše prirodzené ľudské práva, aby ste nemuseli absolvovať niekoľkoročné súdne al... 03.12.2020
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Predvčerom som zažila v rámci práce niečo prekrásne. Boli sme s pani komisárkou Zuzanou Stavrovskou v Rimavskej Sobote na súde, ktorý pojednával o navrátení svojprávnosti (odborne sa tomu vraví spôsobilosť na právne úkony) pre jednu 45 ročnú pani.... 03.12.2020
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom