Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií
Podať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výberové konanie

Odborná stáž
 
Vyhlásenie možnosti vykonávať odbornú stáž.

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok: do odvolania

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Tlačové správy a vyhlásenia

Nevhodnosť ustanovovania zariadení, poskytujúcich sociálne služby, za opatrov... Právna úprava o opatrovníkoch osôb pozbavených spôsobilosti na právne úkony alebo s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony v ust. § 27 ods. 3 Občianskeho zákonníka umožňuje, aby súd za opatrovníka ustanovil orgán miestnej správy alebo jeho zariadenie, ak je oprávnené vystupovať svojím menom. Prípadný stret záujmov opatrovníka a opatrovanca je riešený v ust. § 30 Občianskeho zákonníka tak, že ak dôjde k st... 18.12.2019
Viac tlačových správ a vyhlásení
Vernisáž výstavy Svet očami klientov Denného stacionára Golden Fox Poprad Na úrade pravidelne každý štvrťrok organizujeme vernisáže diel umelcov, ktorých celkom iste nepoznáte, ale ktorí majú úžasný talent zobraziť svoj pohľad na svet cez výtvarné umenie. Takouto je aj výstava umelcov so zdravotným postihnutím z Denného stacionára Golden Fox Poprad. V mene organizátorov tejto výstavy Vás srdečne pozývame na vernisáž dňa 15.1.2020 o 15,00 hod. v priestoroch úradu.... 15.01.2020
Nový rok - nová vernisáž Aj rok 2020 začíname vernisážou výtvarných prác s názvom Svet očami klientov Denného stacionára Golden Fox Poprad. Slávnostná udalosť sa konala v priestoroch galérie Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v Bratislave na Račianskej ulici v stredu 15. januára o 15:00.... 15.01.2020
Chcem pracovať, kto mi pomôže? Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI), Inštitút pre dobre spravovanú spoločnosť (SGI) a University of South-Eastern Norway sa zamerali na otázky posilnenia spolupráce medzi tvorcami politík a neziskovým sektorom pri integrácii osôb so zdravotným postihnutím na trhu práce.... 10.01.2020
Medzi subjektami sociálnych služieb pribudlo nové zariadenie v Galante - Hodo... Pred poskytovateľmi sociálnych služieb stoja obrovské výzvy, ako tieto služby vylepšovať vo všetkých formách. Rada konštatujem, že práve oblasť poskytovania sociálnych služieb za posledné obdobie mení svoj charakter k dôslednejšej ochrane ľudských práv a k napĺňaniu vízie nezávislého spôsobu života.... 12.12.2019
Vianočná benefícia Tak ako v predchádzajúcom roku, aj teraz sme namierili naše úsilie na pomoc, tam kde sa jej doposiaľ nedostalo. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa spojil so spoločnosťou Velcon a v tradícii obdarovať pokračuje.... 10.12.2019
Ďalšia veľká zmena v legislatíve! Príbehy ľudí, ktorí sa kvôli svojmu zdravotnému postihnutiu nedokážu dostať medzi ľudí, von zo svojho bytu sa už nebudú opakovať.... 05.12.2019
Stretnutie s predsedom Trnavského samosprávneho kraja Pred blížiacim sa koncom roka sme s radosťou privítali možnosť stretnutia s trnavským županom Mgr. Jozefom Viskupičom.... 04.12.2019
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Od roku 1981 si 3. decembra každoročne pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím, ktorý bol ustanovený na popud OSN. Jeho základným cieľom je podporovať lepšie chápanie problému zdravotného postihnutia so zameraním na práva osôb so zdravotným postihnutím a možnosť integrácie osôb so zdravotným postihnutím do spoločnosti v oblasti politickej, sociálnej, ekonomickej a v kultúrnom živote.... 03.12.2019
„Deň bez bariér“ v Hlohovci Množstvo aktivít, rôznorodé činnosti, zaujímavé kurzy a iné nezvyčajné veci ponúkol 26. november 2019. Právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová sa už tradične a s dávkou očakávania nových vecí zúčastnila podujatia „Deň bez bariér“, ktorý organizoval Odbor spoločenských služieb Mestského úradu v Hlohovci.... 26.11.2019
Vozíčkar uväznený vo svojom byte nám už drží päste v našej práci z neba S veľkým zármutkom som si prečítala emailovú správu od rodiny nášho klienta pána Eugena Hlaváča, ktorou nám oznámili, že už nie je medzi nami, že prehral svoj boj s ťažkou chorobou. Zároveň sa však vo mne tento smútok striedal so zlosťou namierenou na susedov pána Hlaváča, ktorí už môžu „kľudne“ spávať. Som nahnevaná a súčasne zarmútená z toho, že napriek snahám mnohých ľudí, našim odporúčaniam, opatreniam na nápra... 26.11.2019
Viac aktualít

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
00421 2 20 42 03 09
00421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom