Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú,
že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informácií
Podať podnet

Featured product

There are currently no products.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Výberové konanie

Odborná stáž
 
Vyhlásenie možnosti vykonávať odbornú stáž.

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok: do odvolania

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Výjazdový deň komisárky v meste Žilina Ďalší výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím sme zorganizovali v meste Žilina v utorok 23. júla 2019. Ako v iných mestách aj tu cieľom pracovnej cesty bola prezentácia úradu, osobné stretnutia a individuálne konzultácie s občanmi. 23.07.2019
Výjazdový deň komisárky v meste Banská Bystrica V Banskej Bystrici na Mestskom úrade sme mali stretnutie s pánom primátorom Jánom Noskom a vedúcou oddelenia sociálnej starostlivosti Mgr Beatou Stykovou. Tohto stretnutia sa zúčastnila  komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská  s riaditeľkou úradu komisára Mgr. Evou Megovou.   18.07.2019
Komisárka pomáha pacientom Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím pomohla pacientom s nedostatočnou funkciou pľúc, aby mohli viesť kvalitnejší život.  16.07.2019
Mnohé ťažkosti zdravotne znevýhodnených súvisia s neporozumením okolia Bariéry vytvárame my ľudia – fyzické, teda prekážky ako sú schody, stupienky, nerovnosti na cestách, úzke dvere alebo iné, tvrdí komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská v príspevku, ktorý dnes zverejnila TASR. 16.07.2019
Grace-Cup 2019 VII. ročník medzinárodného stretnutia zdravotne a telesne postihnutých GRACE-CUP sa už tradične konal v sobotu 6. júla 2019 vo Veľkej Pake, kde boli športové súťaže a Áhi jóga pripravené v kultúrnom dome a v jeho tesnej blízkosti. 06.07.2019
Tretia benefícia - Veľký Krtíš Tretí schodolez bol darovaný knižnici vo Veľkom Krtíši dňa 27. júna 2019 za účasti zástupcov spoločnosti Velcon, komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej a riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej.  27.06.2019
Zraniteľní v digitálnom veku Dňa 27. júna 2019 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Kristína Majvitorová v priestoroch nádherného Zichyho paláca zúčastnila otváracej konferencie v rámci projektu "Zraniteľní v digitálnom veku". Projekt spoluorganizovalo Občianske združenie Bagar v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti. 27.06.2019
Memorandum o porozumení a spolupráci Predseda  OZ Bez bariéry Petr Kučera a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v stredu 26.6.2019 slávnostne podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. 26.06.2019
Zdravotne postihnuté deti nemajú dostatočný prístup k predškolskému vzdelaniu... Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pozorne sleduje legislatívny proces schvaľovania novely zákona o výchove a vzdelávaní známeho ako školský zákon. 24.06.2019
V Petržalke otvorili prvé inkluzívne detské ihrisko pre zdravotne znevýhodnen... Detské ihrisko, ktoré bolo slávnostne uvedené do užívania v piatok 21.6.2019 je jediné svojho druhu v Bratislave. Na jeho otvorení sa okrem predstaviteľov mestskej časti a zástupcov záujmových organizácií zúčastnila aj komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu komisára Mgr. Eva Megová. 21.06.2019
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Agenda

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím