Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.
Zneužívanie a násilie na starších Konferencia  s titulom Zneužívanie a násilie na starších sa uskutočnila dňa 31. januára 2019 pod záštitou ministra spravodlivosti SR. Konferenciu slávnostnými príhovormi otvorili: rektor Trnavskej univerzity v Trnave prof. Marek Šmid, minister spravodlivosti SR Mgr. Gábor Gál a župan TTSK Mgr. Jozef Viskupič. 31.01.2019
Návšteva predstaviteliek Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb v SR. Vo štvrtok 24.1.2019 sa komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská s riaditeľkou Mgr. Evou Megovou spolu s právničkou JUDr. PhDr. Ivonou Kardianovou a s právnikom Mgr. Štefanom Valkom na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretli so zástupkyňami Asociácie poskytovateľov sociálnych služieb, s predsedníčkou Mgr. Annou Ghannamovou a s podpre... 24.01.2019
Vianočná benefícia Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa celý rok usiluje pomáhať. Predovšetkým rieši podnety a snaží sa zlepšovať životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili podmienkam ľudí bez zdravotného postihnutia.  14.12.2018
Záverečná konferencia v centre BIVIO Dňa 11. decembra 2018 sa v priestoroch centra BIVIO uskutočnila záverečná konferencia k projektu „Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030“, ktorú organizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa konferencie zúčastnila právnička JU... 11.12.2018
Vianoce v Zichyho paláci Rok 2018 sa schyľoval k záveru  a vianočné sviatky opäť klopali na dvere. V duchu založenej tradície dňa 11. decembra 2018 pripravilo občianske združenie Dúha Bratislava slávnosť slova a hudby Vianoce v Zichyho paláci  tento rok venovanú  Spoločnosti na pomoc osobám s autizmom – SPOSA, ktorá v týchto dňoch slávi svoje 25. vý... 11.12.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím