Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Otvorenie úradu

Od pondelka,14. júna 2021 sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím opäť otvára verejnosti za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení
 
Vážení klienti,s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, si budete môcť stretnutie vopred dohovoriť telefonicky, e-mailom, alebo cez formulár na webovom sídle úradu s právnikom príslušného referátu, alebo s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

NPRZPOZP 2021 - 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030

 

Všetky programy a stratégie

Styk s verejnosťou


Andrea Pavlík - Timková
Referentka pre styk s verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
andrea.pavlik@komisar.sk

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 01.07.2021
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácií súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus), testovaním a vakcináciou ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia ... 22.03.2021
Zákaz vychádzania Od 20. marce naďalej platí v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania vyhlásený 3. marca 2021 a to do odvolania, najneskôr však do konca predĺženého núdzového stavu, uplynutím 28. marca 2021.... 19.03.2021
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje nové kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19... 09.03.2021
Ministerstvo práce podporí opatrovateľskú službu ďalšími 50 miliónmi eur Ministerstvu práce sa v rámci iniciatívy REACT-EU podarilo vyjednať na podporu opatrovateľskej služby dodatočných 50 miliónov eur. Vďaka tomu je možné plynule nadviazať na prebiehajúcu podporu opatrovateľskej služby pre obce, mestá a neverejných poskytovateľov, ktorá sa začala v roku 2018.... 04.03.2021
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Návrhy komisára pre osoby so zdravotným postihnutím do programového vyhláseni... Vážený pán predseda NR SR, Vážený pán predseda vlády SR, Vážená pani podpredsedníčka vlády SR, Vážená pani ministerka, Vážení páni ministri, dovoľujem si Vás osloviť s návrhmi na spracovanie aktualizácie programového vyhlásenia vlády Slovenskej republiky na obdobie 2021 - 2024 a ciele určené na ochranu práv ľudí so zdravotným postihnutím. ... 10.04.2021
Viac tlačových správ a vyhlásení
Sľub slovenských športovcov k rukám prezidentky Slovenskej republiky Hry XXXII. olympiády a XVI. paralympijské hry v Tokiu sú pred dverami. Naši olympionici a paralympionici dnes zložili k rukám prezidentky SR Zuzany Čaputovej slávnostný sľub na nádvorí Prezidentského paláca v Bratislave. ... 14.07.2021
Úprava výšky peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP Od 1. júla 2021 nadobudlo účinnosť Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 244/2021 Z. z. o úprave súm životného minima.... 02.07.2021
Udeľovanie štátnych vyznamenaní pri príležitosti 28. výročia vzniku Slovenske... V Nedeľu večer 27. júna 2021 udeľovala prezidentka Zuzana Čaputová štátne vyznamenania 24 osobnostiam. Na slávnostnú ceremóniu bola pozvaná aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská. Štátne vyznamenania sa zvyčajne udeľujú na začiatku kalendárneho roka, ale pandémia aj tu zamiešala karty.... 27.06.2021
Novela o sociálnych službách má zamedziť podvodom na senioroch Niektorí obyvatelia domovov sociálnych služieb musia čeliť nevhodnému zaobchádzaniu zo strany zamestnancov týchto zariadení. Ničím neobvyklým nie je ani zneužívaniu funkcie opatrovníka. Na tieto problémy aj ďalšie nedostatky každoročne poukazuje Komisár pre osoby so zdravotným postihnutím.... 10.06.2021
Rozhovor s komisárkou k novele zákona o sociálnych službách Rozhovor s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Zuzanou Stavrovskou k článku o novele zákona o sociálnych službách, kde sa vyjadruje a odpovedá na niekoľko otázok pre SITA (SITA Slovenská tlačová agentúra a.s.) k prijatým zmenám vyvodeným aj na základe správy úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, ktoré boli uvedené v dôvodovej správe novely.... 10.06.2021
Dotácie na vytvorenie detských ihrísk V utorok, 1. júna 2021 bol v obci Veľká Paka dôvod na radosť. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pridelilo dotácie vo výške 50 tisíc eur na vytvorenie detského ihriska, ktoré bude slúžiť aj osobám so zdravotným postihnutím.... 01.06.2021
Návrh novely zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím víta, že vláda SR uznesením zo dňa 14. apríla 2021 odobrila návrh novely zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, ktorá je výsledkom dohody na opätovnom zjednotení správy školstva pod Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.... 20.04.2021
Európsky deň za práva pacientov 18. apríl je Európskym dňom za práva pacientov. Úrad komisárky Stavrovskej denne bojuje nielen za práva osôb so zdravotným postihnutím, ale aj za ich práva ak sa stanú pacientmi. ... 15.04.2021
Tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE V stredu, 14. apríla 2021 sa konala tlačová konferencia k 2. ročníku Národnej ceny starostlivosti - DOBRÉ SRDCE. Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb v SR vyhlásila celoslovenskú anketu o najlepších pracovníkov v sociálnych službách. ... 14.04.2021
Tlačová beseda k asistovanému sčítaniu obyvateľov domov a bytov V utorok, 13. apríla 2021 sa konala Tlačová konferencia na pôde Ministerstva vnútra SR k asistovanému sčítaniu obyvateľstva, ktoré sa spustí začiatkom mája 2021. Každá obec aj mestská časť si ho bude organizovať sama tak, aby nemohlo dôjsť k zneužitiu bezbranných dôchodcov, ani osôb so zdravotným postihnutím. ... 13.04.2021
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom