Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.
SLOVENSKO BEZ BARIÉR Prezident OZ Bagar Miloš Nemeček sa ujal moderovania počas Galavečera, na ktorom sa odovzdávali ocenenia za výsledky v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018. Slávnosť sa konala 10.12.2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 10.12.2018
Podporované zamestnávanie Tranzitné programy v podporovanom zamestnávaní prijímateľov sociálnych služieb bol názov konferencie,  ktorú dňa 22.11.2018 organizovala pani PhDr. Viera Záhorcová z Agentúry podporovaného zamestnávania, n. o. Bratislava. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na tomto podujatí zúčastnil právnik Mgr. Štefan Valko. 22.11.2018
Celoslovenská konferencia v Trenčíne Komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská sa dňa 16. novembra 2018 so svojou prezentáciou aktívne zapojila do účasti na 45. celoslovenskej konferencii sociálnych sestier a sociálnych pracovníkov, ktorá sa konala v Trenčíne. 16.11.2018
Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta – alebo starostlivosť o pacienta bez jeho... V kaviarni Satori Stage v Bratislave univerzitná sa dňa 13. novembra 2018 uskutočnila diskusia k téme „Budeš žiť! Keď ide o blaho pacienta – alebo starostlivosť o pacienta bez jeho súhlasu“.  13.11.2018
Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti Občianske združenie Fórum pre pomoc starším zorganizovalo dňa 6.11.2018 v priestoroch Hotelu Regia, Bojnice konferenciu pod názvom Zneužívanie a násilie na starších – nový fenomén v spoločnosti. Na podujatí sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka a Mgr. Štefan Valko, právnik Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím. 06.11.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím