Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Otvorenie úradu

Od pondelka,14. júna 2021 sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím opäť otvára verejnosti za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení
 
Vážení klienti,s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, si budete môcť stretnutie vopred dohovoriť telefonicky, e-mailom, alebo cez formulár na webovom sídle úradu s právnikom príslušného referátu, alebo s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

NPRZPOZP 2021 - 2030

Národný program rozvoja životných podmienok osôb so zdravotným postihnutím na roky 2021 - 2030

 

Všetky programy a stratégie

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 11.10.2021
Návod pomôže zariadeniam sociálnych služieb postupovať v krízovej situácii rý... Vedieť rýchlo a efektívne reagovať na vzniknutú krízovú situáciu v súčasnom pandemickom období. S týmto cieľom pripravilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) spoločne s odborníkmi Metodiku krízového riadenia pandemickej situácie v sociálnych službách. Dokument na viac ako 30-tich stranách prináša odporúčania a zároveň postupy pre všetkých poskytovateľov v oblasti sociálnych služieb, aby sa vedeli čo najlepšie zorientovať v ... 24.09.2021
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácií súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus), testovaním a vakcináciou ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia ... 22.03.2021
Zákaz vychádzania Od 20. marce naďalej platí v čase od 05:00 hod. do 01:00 hod. nasledujúcej noci platí zákaz vychádzania vyhlásený 3. marca 2021 a to do odvolania, najneskôr však do konca predĺženého núdzového stavu, uplynutím 28. marca 2021.... 19.03.2021
Kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19 Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 79 ods. 1 písm. bi) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje nové kritériá určovania poradia očkovania osôb proti ochoreniu COVID-19... 09.03.2021
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Tlačová správa k účasti športovcov na paralympijských hrách v Tokiu 2020 a k ... Dňa 24. augusta 2021 sa začína najväčší sviatok športovcov so zdravotným postihnutím, ktorým sú paralympijské hry v Tokiu 2020, ktoré majú zároveň aj svoj historický význam. Športovci so zdravotným postihnutím sa vracajú do spoločného dejiska olympijských a paralympijských hier už druhýkrát. No s tohtoročnými hrami je spojená aj ďalšia významná medzinárodná udalosť.... 19.08.2021
Viac tlačových správ a vyhlásení
Konferencia na tému „FÓRUM INKLÚZIE V ŠPORTE – SPRAVODLIVOSŤ = DOHODA“ V piatok 8. októbra 2021 sa v priestoroch hotela Bôrik uskutočnila konferencia na tému Fórum inklúzie v športe – Spravodlivosť = Dohoda. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa konferencie zúčastnila komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím, Zuzana Stavrovská a právnička Úradu komisára Eva Arnoldová.... 15.10.2021
Svetový deň bielej palice Pätnásty október je Svetový deň bielej palice. Biela palica je pomôcka, ktorú vymyslela Guilly d’Herbemont (1888-1980). Osobné skúsenosti priviedli túto francúzsku aristokratku k úvahám, ako u nevidiacich znížiť nebezpečenstvo úrazu a tým aj ich závislosť na iných. Inšpiráciou sa jej stali biele palice, ktorými policajti riadili dopravu na parížskych križovatkách. Vyvinula veľké úsilie, aby úrady vo viacerých krajinách uznali bielu palicu za ochr... 14.10.2021
Slávnostné otvorenie Týždňa otvoreného vládnutia 2021 - 10 rokov otvoreného v... Úrad splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti má 10. ročné výročie. 10 rokov uplynulo aj od pripojenia sa Slovenskej republiky k medzinárodnej iniciatíve vlád Partnerstvo pre otvorené vládnutie (Open Government Partnership). Medzi osem zakladajúcich členov iniciatívy patria Spojené štáty americké, Brazília, Filipíny, Indonézia, Južná Afrika, Mexiko, Nórsko a Veľká Británia a Slovenská republika sa k nim pripojila. Zámerom iniciatí... 05.10.2021
Medzinárodný deň posunkových jazykov Dnes je Medzinárodný deň posunkových jazykov. Asociácia Nepočujúcich Slovenska a zástupcovia verejného a neziskového sektora sa spolu s nami zapojili do výzvy "Global Leaders Challenge". Oslavujme a spoločne posunkujme za ľudské práva!... 23.09.2021
Seminár na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“ Vo štvrtok, 23. septembra 2021 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová, zúčastnila seminára na tému „Titulky pre sluchovo postihnutých“. Hlavnou témou seminára bol nedostatočný prístup k informáciám v médiách pre osoby so sluchovým postihnutím, ktoré používajú primárne hovorenú reč. ... 23.09.2021
Národná cena starostlivosti „Dobré srdce“ Vo večerných hodinách sa v priestoroch Starej Tržnice v Bratislave rozsvietili na veľkoplošnej obrazovke stovky svietiacich červených sŕdc. V tejto nádhernej atmosfére sa však všetci prítomní hostia najviac zaujímali o nositeľov „dobrých sŕdc“, o ľudí, ktorí zasvätili svoj život tým, ktorí potrebujú pomoc druhého, tým, ktorí si nevedia svoj život bez svojich nositeľov dobrých sŕdc ani predstaviť. ... 21.09.2021
Výjazdový deň komisárky s tímom v meste Hlohovec V utorok 14. septembra 2021 sme mali možnosť prežiť celý deň s obyvateľmi mesta Hlohovec a to preto, že mesto Hlohovec sme oslovili s návrhom zrealizovať Výjazdový deň komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím s tímom za účelom nadviazať bližšiu spoluprácu s mestom a pomôcť občanom mesta so zdravotným postihnutím pri riešení ich zložitých životných situácií. ... 14.09.2021
Sociálny čin roka 2019 a 2020 Komisárka Zuzana Stavrovská prijala pozvanie ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka na slávnostné odovzdávanie ocenení za sociálny čin roka a významnú pomoc rodinám v rokoch 2019 a 2020.... 09.09.2021
Výjazdový deň komisárky v meste Dunajská Streda Komisárka JUDr. Zuzana Stavrovská občanom mesta Dunajská Streda dňa 09. septembra 2021 na svojom výjazdovom dni počas prednášky predstavila a vysvetlila činnosť referátov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím a do pozornosti dala viaceré príbehy osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa na ňu obrátili a ktorým jej úrad poskytol potrebnú pomoc.... 09.09.2021
Deň krivých zrkadiel Naposledy sme sa mohli pozrieť do symbolického krivého zrkadla, nastaveného pre nás zo strany Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR v roku 2019. A práve posledný augustový týždeň túto akciu Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR zorganizovalo. A komisárka Stavrovská bola pri tom.... 31.08.2021
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom