Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Styk s verejnosťou


Andrea Pavlík - Timková
Referentka pre styk s verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
andrea.pavlik@komisar.sk

Uzatvorenie úradu

Uzatvorenie priestorov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre verejnosť

Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (Koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 13.10.2020 do odvolania. O ďalšej aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime, s výnimkou osobných návštev.

Komunikácia

Usmernenie ku komunikácii s úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 
Vážení klienti, prosíme Vás v súčasnej dobe o zhovievavosť a podávanie či doplnenie podnetov výlučne v elektronickej podobe (poštou, alebo e-mailom) do odvolania. Nakoľko sa každým dňom zvyšuje počet pozitívne testovaných na COVID-19, musíme aj my pristúpiť k takým opatreniam, ktoré nás navzájom ochránia. Stále sme tu pre Vás, ak budete niečo urgentne potrebovať kedykoľvek nám zavolajte a ak to situácia bude vyžadovať dohodnite si stretnutie.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 05.01.2021
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácii súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus) ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia štátnych orgánov, prípravu... 05.01.2021
Vláda Slovenskej republiky predĺžila núdzový stav a sprísnila opatrenia Od 1. januára 2021 platí prísny zákaz vychádzania s minimom výnimiek! Vláda obmedzuje podľa čl. 5 ods. 4 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov na území Slovenskej republiky slobodu pohybu a pobytu zákazom vychádzania od 1. januára 2021 v čase od 05.00 hod. do 01.00 hod. nasledujúceho dňa, obmedzenie končí uplynutím 24. januára 2021.... 31.12.2020
Klienti zariadení sociálnych služieb môžu byť na Vianoce so svojimi blízkymi Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR (MPSVR SR) vypracovalo v súčinnosti s Úradom verejného zdravotníctva SR odporúčanie pre poskytovateľov sociálnych služieb k Vianociam. Vďaka tomu si klienti zariadení sociálnych služieb (ZSS) môžu čaro najkrajších sviatkov v roku vychutnať so svojimi blízkymi.... 16.12.2020
Ministerstvo doteraz schválilo na odmeny zamestnancov v 1. línii viac ako 22,... Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela ministerstvo na mimoriadne odmeny pre hrdinov v prvej línii 22 524 706 eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Zároveň pokračujeme v spracovaní ďalších žiadostí, aby sme mohli čo najskôr odoslať ďalšie financie na odmeny.... 15.11.2020
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Zníženie poplatkov pre ŤZP Už od roku 2017 sa Úrad pre osoby so zdravotným postihnutím snaží, aby boli osoby so zdravotným postihnutím odbremenené, alebo im boli znížené poplatky za odvoz komunálneho odpadu, dane z nehnuteľností, dane za užívanie verejného priestranstva.... 27.11.2020
Viac tlačových správ a vyhlásení
Príspevky na zdravotnícke pomôcky je nutné zvýšiť V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve odvysielali reportáž o tom, že Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa podujalo viac pomáhať osobám so zdravotným postihnutím, pretože príspevky na pomôcky sú stále nízke (oproti iným európskym štátom ako napr. Rakúsko, Nemecko, Nórsko). ... 21.12.2020
Otrasný prípad týrania seniorov v súkromnom dome v Hronovciach V nedeľu, 20. decembra 2020 Televízne noviny TV Markíza vo večernom spravodajstve tiež upozornili na neľudské zaobchádzanie so seniormi v súkromnom dome v Hronovciach. Seniori podľa zistenia nedostávali poriadnu stravu, nemali možnosť dobrej hygieny, boli veľmi zanedbaní a žili medzi zvieracími výkalmi a hmyzom. ... 21.12.2020
Osobné želanie komisárky Zuzany Stavrovskej pri príležitosti Medzinárodného d... Dnes, 3. decembra 2020 si pripomíname Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Dovoľte, aby som pri príležitosti tohto medzinárodného dňa zaželala Vám, všetkým ľuďom so zdravotným postihnutím a Vašim najbližším, aby ste čo najmenej zasahujúco prežili tieto ťažké dni a aby ste zostali zdraví. Z celého srdca Vám želám tiež, aby ste čo najmenej museli bojovať za Vaše prirodzené ľudské práva, aby ste nemuseli absolvovať niekoľkoročné súdne al... 03.12.2020
Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím Predvčerom som zažila v rámci práce niečo prekrásne. Boli sme s pani komisárkou Zuzanou Stavrovskou v Rimavskej Sobote na súde, ktorý pojednával o navrátení svojprávnosti (odborne sa tomu vraví spôsobilosť na právne úkony) pre jednu 45 ročnú pani.... 03.12.2020
Dom svitania Dnes, 30. novembra 2020 sme zažili krásne privítanie v Dome Svitania v Jakubove, kde pracujú v chránených dielňach vozičkári, ale aj milí ľudia s mentálnym postihnutím. Sú tu vítaní všetci, ktorí majú nejaký druh zdravotného postihnutia... 30.11.2020
Webinár inštitútu CELSI o integrácii ľudí so zdravotným postihnutím V piatok 20. novembra sa od 10:00 do 12:30 konal webinár, ktorý organizoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) o integrácií ľudí so zdravotným postihnutím a chronickými chorobami. Online stretnutia sa zúčastnili Nóri, Rakúšania, Holanďania a Slováci. ... 20.11.2020
Európsky samit inklúzie 2020 Vo štvrtok 18. novembra 2020 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Eva Megová a právnička úradu Katarína Kohýlová, LL.M zúčastnili online stretnutia predstaviteľov členských štátov Európskej únie reprezentujúcich špecializované orgány chrániace práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci Európskeho samitu inklúzie 2020.... 18.11.2020
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc 17. novembra si pripomíname Svetový dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenie. Výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálne dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania, k sociálnej izolácii. Pacienti s týmto ochore... 17.11.2020
Svetový deň diabetu 14. november je každoročne svetovým dňom diabetu. Týmto nepríjemným ochorením trpí veľká časť populácie. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím chce práve dnes pozdraviť všetkých, ktorí sa trápia s cukrovkou a momentálne majú vďaka pandémii sťažené podmienky na liečbu i voľný pohyb, ktorý tak nutne potrebujú. Napriek ťažkej situácii držíme palce a želáme pevné zdravie.... 14.11.2020
Výnimky so zákazu vychádzania pre osoby so zdravotným postihnutím Od dnešného dňa, 9. novembra 2020 môžu osoby so zdravotným postihnutím pre účel uplatnenia výnimky so zákazu vychádzania bez potreby negatívneho antigénového testu nahradiť potvrdenie od lekára čestným vyhlásením. ... 09.11.2020
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom