Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Styk s verejnosťou


Andrea Pavlík - Timková
Referentka pre styk s verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
andrea.pavlik@komisar.sk

Uzatvorenie úradu

Uzatvorenie priestorov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre verejnosť

Z príkazu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím za účelom koordinácie obmedzení a opatrení proti šíreniu ochorenia COVID-19 (Koronavírus) na území Slovenskej republiky sú dočasne zrušené úradné hodiny PRE OSOBNÉ NÁVŠTEVY na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím počnúc dňom 13.10.2020 do odvolania. O ďalšej aktuálnej zmene budeme verejnosť informovať.

Súčasne oznamujeme, že Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím funguje v bežnom režime, s výnimkou osobných návštev.

Komunikácia

Usmernenie ku komunikácii s úradom komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
 
Vážení klienti, prosíme Vás v súčasnej dobe o zhovievavosť a podávanie či doplnenie podnetov výlučne v elektronickej podobe (poštou, alebo e-mailom) do odvolania. Nakoľko sa každým dňom zvyšuje počet pozitívne testovaných na COVID-19, musíme aj my pristúpiť k takým opatreniam, ktoré nás navzájom ochránia. Stále sme tu pre Vás, ak budete niečo urgentne potrebovať kedykoľvek nám zavolajte a ak to situácia bude vyžadovať dohodnite si stretnutie.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Všetky správy o činnosti

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Oznamy k ochoreniu COVID-19 (koronavírus)

Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 24.11.2020
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácii súvisiacich s prevádzkou zariadení počas pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus) ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia štátnych orgánov, prípravu... 24.11.2020
Ministerstvo doteraz schválilo na odmeny zamestnancov v 1. línii viac ako 22,... Poskytovateľom sociálnych služieb, zariadeniam sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately a centrám pre deti a rodiny posiela ministerstvo na mimoriadne odmeny pre hrdinov v prvej línii 22 524 706 eur. Tento balík je určený pre 30 406 zamestnancov zariadení. Zároveň pokračujeme v spracovaní ďalších žiadostí, aby sme mohli čo najskôr odoslať ďalšie financie na odmeny.... 15.11.2020
Vláda Slovenskej republiky predĺžila núdzový stav Núdzový stav pokračuje uplynutím soboty, 14. novembra. Na základe uznesenia Vlády SR číslo 718 zo dňa 11. novembra 2020 v súlade s čl. 5 ods. 1 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov bol dňom 15. novembra 2020 na obdobie 45 dní predĺžený na postihnutom území Slovenskej republiky vyhlásený NÚDZOVÝ STAV.... 15.11.2020
V zariadeniach sociálnych služieb klesla miera infekčnosti o tretinu Opätovné celoplošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb (ZSS) odhalilo menej pozitívne testovaných klientov aj zamestnancov zariadení. Pozitivita sa s odstupom týždňa znížila na úroveň 1,37%, čo je tretinu menej v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami testovania. Najviac pozitívnych testov v ZSS bolo opäť v Trenčianskom kraji, najmenej v Bratislavskom. Druhé kolo testovania v ZSS sa uskutočnilo od 6. do 8. novembra 2020 paralelne s cel... 11.11.2020
Viac oznamov

Tlačové správy a vyhlásenia

Starobní dôchodcovia, ktorí namiesto starobného dôchodku poberajú invalidný d... Minulý rok viacerí podávatelia podnetov a občania na stretnutiach upozornili úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím na to, že si nemôžu uplatniť dotáciu na úhradu rekondičného pobytu z dôvodu, že poberajú skôr priznaný invalidný dôchodok namiesto starobného dôchodku. V systéme starobných dôchodkov to nie je nijako výnimočné. Sociálna poisťovňa vypláca seniorom ten dôchodok, ktorý je pre nich výhodnejší, a preto sa môže stať, že senior ... 16.11.2020
Viac tlačových správ a vyhlásení
Webinár inštitútu CELSI o integrácii ľudí so zdravotným postihnutím V piatok 20. novembra sa od 10:00 do 12:30 konal webinár, ktorý organizoval Stredoeurópsky inštitút pre výskum práce (CELSI) o integrácií ľudí so zdravotným postihnutím a chronickými chorobami. Online stretnutia sa zúčastnili Nóri, Rakúšania, Holanďania a Slováci. ... 20.11.2020
Európsky samit inklúzie 2020 Vo štvrtok 18. novembra 2020 sa komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská, riaditeľka Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Eva Megová a právnička úradu Katarína Kohýlová, LL.M zúčastnili online stretnutia predstaviteľov členských štátov Európskej únie reprezentujúcich špecializované orgány chrániace práva osôb so zdravotným postihnutím v rámci Európskeho samitu inklúzie 2020.... 18.11.2020
Svetový deň chronickej obštrukčnej choroby pľúc 17. novembra si pripomíname Svetový dňom chronickej obštrukčnej choroby pľúc. CHOCHP patrí medzi celoživotné trvalo progresívne ochorenie. Výrazne zhoršuje kvalitu života pacientov a veľmi často vedie k trvalej invalidite a predčasnej smrti. CHOCHP má tiež vážne psychosociálne dopady. U takto chorého človeka môže dôjsť k zmene alebo dokonca k strate roly v rodine, v partnerstve, ku strate zamestnania, k sociálnej izolácii. Pacienti s týmto ochore... 17.11.2020
Svetový deň diabetu 14. november je každoročne svetovým dňom diabetu. Týmto nepríjemným ochorením trpí veľká časť populácie. Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím chce práve dnes pozdraviť všetkých, ktorí sa trápia s cukrovkou a momentálne majú vďaka pandémii sťažené podmienky na liečbu i voľný pohyb, ktorý tak nutne potrebujú. Napriek ťažkej situácii držíme palce a želáme pevné zdravie.... 14.11.2020
Výnimky so zákazu vychádzania pre osoby so zdravotným postihnutím Od dnešného dňa, 9. novembra 2020 môžu osoby so zdravotným postihnutím pre účel uplatnenia výnimky so zákazu vychádzania bez potreby negatívneho antigénového testu nahradiť potvrdenie od lekára čestným vyhlásením. ... 09.11.2020
Osobná asistencia ostáva bez zmien Dobrá správa pre všetkých užívateľov osobnej asistencie! V nedeľu, 1. novembra v Televíznych novinách TV Markíza odznela správa od ministra práce sociálnych vecí a rodiny Milana Krajniaka, že osobná asistencia ostáva bez zmeny. ... 02.11.2020
Online stretnutie so Slovenskou spoločnosťou pre spina bifida a hydrocefalus V utorok 27. októbra sa uskutočnilo nádherné online stretnutie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzany Stavrovskej a Občianskeho združenia Slovenskej spoločnosti pre spina bifida a hydrocefalus s jeho predsedníčkou pani Teréziou Drdulovou a mladými ľuďmi Baškou, Patríciou a Dominikom.... 27.10.2020
Dajme im prednosť. Ukážme ľudskosť. Združenie miest a obcí Slovenska v súvislosti s blížiacim sa celoplošným testovaním apeluje na mestá, obce, široké organizačné tímy, aby spolu s obyvateľmi, ktorí sa počas víkendu prídu testovať, dali pri návšteve odberného miesta prednosť hendikepovaným ľuďom, starším ľuďom, aj tehotným matkám a ich sprievodu.... 27.10.2020
Výtvarný salón ZPMP 2020 Milí priatelia, napriek pandémii vám Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím dáva do pozornosti krásnu výstavu, ktorá poteší nielen vaše oči, ale aj dušu. Je to 25. ročník súťažnej prehliadky výtvarných prác ľudí s mentálnym postihom.... 20.10.2020
Deň bielej palice Nie je palica ako palica. Za tú, ktorá pomáha pri orientácii, chráni a zároveň informuje okolie o jednej z charakteristík jej majiteľa, vďačíme pani Guilly d’Herbemontovej (1888 - 1980). Guilly natoľko súcitila so zrakovo postihnutými ľuďmi, že si zaumienila, že už žiadny nevidiaci, či slabozraký nepríde o život na prechode cez komunikáciu. Inšpiráciou jej boli dopravní policajti riadiaci križovatku bielou palicou.... 15.10.2020
Viac správ

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom