Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.

Výberové konanie

Právnik pre oblasť služieb zamestnanosti a kompenzácií
 
Vyhlásenie výberového konania č. 4 formou priameho výberu zamestnancov na obsadenie pracovnej pozície právnik pre oblasť služieb zamestnanosti a kompenzácií.

 

Termín ukončenia prijímania žiadostí: 10.7.2019
Predpokladaný termín výberového konania: 16.7.2019

 

Výberové konanie

Odborná stáž
 
Vyhlásenie možnosti vykonávať odbornú stáž.

 

Termín ukončenia prijímania prihlášok: do odvolania

 

Správa o činnosti

Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2018
 
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

V súlade s ustanovením § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

Osobné údaje

Ochrana osobných údajov
 
ÚRAD KOMISÁRA PRE OSOBY SO ZDRAVOTNÝM POSTIHNUTÍM
sídlo: Račianska ulica 153, 831 54  Bratislava
IČO: 50200232
štatutárny orgán: JUDr. Zuzana Stavrovská

 

(ďalej len „prevádzkovateľ“)

 

Grace-Cup 2019 VII. ročník medzinárodného stretnutia zdravotne a telesne postihnutých GRACE-CUP sa už tradične konal v sobotu 6. júla 2019 vo Veľkej Pake, kde boli športové súťaže a Áhi jóga pripravené v kultúrnom dome a v jeho tesnej blízkosti. 06.07.2019
Tretia benefícia - Veľký Krtíš Tretí schodolez bol darovaný knižnici vo Veľkom Krtíši dňa 27. júna 2019 za účasti zástupcov spoločnosti Velcon, komisárky pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzany Stavrovskej a riaditeľky úradu Mgr. Evy Megovej.  27.06.2019
Zraniteľní v digitálnom veku Dňa 27. júna 2019 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím Mgr. Kristína Majvitorová v priestoroch nádherného Zichyho paláca zúčastnila otváracej konferencie v rámci projektu "Zraniteľní v digitálnom veku". Projekt spoluorganizovalo Občianske združenie Bagar v spolupráci s Ministerstvom spravodlivosti. 27.06.2019
Memorandum o porozumení a spolupráci Predseda  OZ Bez bariéry Petr Kučera a komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím JUDr. Zuzana Stavrovská na pracovnom stretnutí, ktoré sa konalo v priestoroch Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím v stredu 26.6.2019 slávnostne podpísali Memorandum o porozumení a spolupráci. 26.06.2019
Zdravotne postihnuté deti nemajú dostatočný prístup k predškolskému vzdelaniu... Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská pozorne sleduje legislatívny proces schvaľovania novely zákona o výchove a vzdelávaní známeho ako školský zákon.<br />   24.06.2019
V Petržalke otvorili prvé inkluzívne detské ihrisko pre zdravotne znevýhodnen... Detské ihrisko, ktoré bolo slávnostne uvedené do užívania v piatok 21.6.2019 je jediné svojho druhu v Bratislave. Na jeho otvorení sa okrem predstaviteľov mestskej časti a zástupcov záujmových organizácií zúčastnila aj komisárka pre zdravotne postihnutých JUDr. Zuzana Stavrovská a riaditeľka úradu komisára Mgr. Eva Megová. 21.06.2019
Zaujímajú nás plány Únie miest Slovenska V Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave sa v piatok 21.júna 2019 konal XXX. snem Únie miest Slovenska. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím zúčastnila riaditeľka úradu Mgr. Eva Megová. 21.06.2019
Prístupnosť mesta Nitra pre všetkých alebo ako byť absolútne in vo veľkom meste Konferencia na tému „Prístupnosť mesta Nitra pre všetkých alebo ako byť absolútne in vo veľkom meste“, ktorá bola zastrešená pilotným projektom „Návrh stratégie zabezpečenia prístupnosti pre všetkých“ sa uskutočnila 18. júna 2019. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa jej zúčastnila právnička JUDr. Eva A... 18.06.2019
Koncert Belasého motýľa Jubilejný 15. ročník koncertu Belasého motýľa sa konal pod záštitou primátora hlavného mesta Matúša Valla na Hlavnom námestí v Bratislave v stredu 12. júna 2019. 12.06.2019
Helpfest na Devíne Dňa 8. júna 2019 sa právničky Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová a Mgr. Veronika Veslárová zúčastnili benefičného podujatia „Helpfest“, ktoré sa uskutočnilo v areáli Sokoliarne a Mini ZOO na Devíne. 08.06.2019
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Agenda

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím