Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Viac informáciíPodať podnet

Featured product

There are currently no products.
Vianočná benefícia Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa celý rok usiluje pomáhať. Predovšetkým rieši podnety a snaží sa zlepšovať životné podmienky ľudí so zdravotným postihnutím tak, aby sa čo najviac priblížili podmienkam ľudí bez zdravotného postihnutia.  14.12.2018
Záverečná konferencia v centre BIVIO Dňa 11. decembra 2018 sa v priestoroch centra BIVIO uskutočnila záverečná konferencia k projektu „Práva osôb so zdravotným postihnutím a Agenda udržateľného rozvoja 2030“, ktorú organizovala Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa konferencie zúčastnila právnička JU... 11.12.2018
SLOVENSKO BEZ BARIÉR Prezident OZ Bagar Miloš Nemeček sa ujal moderovania počas Galavečera, na ktorom sa odovzdávali ocenenia za výsledky v súťaži Samospráva a Slovensko bez bariér 2016-2018. Slávnosť sa konala 10.12.2018 v Zrkadlovej sieni Primaciálneho paláca v Bratislave. 10.12.2018
Deň bez bariér v Hlohovci Dňa 1. decembra 2018 sa právnička Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím, JUDr. Eva Arnoldová zúčastnila podujatia „Deň bez bariér“, ktorý organizoval Odbor spoločenských služieb Mestského úradu v Hlohovci. 01.12.2018
Podporované zamestnávanie Tranzitné programy v podporovanom zamestnávaní prijímateľov sociálnych služieb bol názov konferencie,  ktorú dňa 22.11.2018 organizovala pani PhDr. Viera Záhorcová z Agentúry podporovaného zamestnávania, n. o. Bratislava. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa na tomto podujatí zúčastnil právnik Mgr. Štefan Valko. 22.11.2018
Všetky aktuality

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím