Kontakt pre verejnosť

Administratívne centrum Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko

Kontakt pre médiá

JUDr. Zuzana Stavrovská - komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím
Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
podľa § 11 ods. 1 zákona č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a o komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Monitorovanie dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím
Monitorovaním zisťujeme aktuálny stav dodržiavania práv osôb so zdravotným postihnutím vo vybraných zariadeniach sociálnych služieb a zdravotníckych zariadeniach, konštatujeme porušenia práv osôb so zdravotným postihnutím a navrhujeme prijatie konkrétnych opatrení na zlepšenie situácie.
Prieskum architektonickej prístupnosti volebných miestností v spojených regionálnych voľbách
V súvislosti s monitorovaním (bez)bariérovosti volebných priestorov a miestností sme sa na vás obrátili s prosbou o vyplnenie anonymného dotazníka. Vďaka tomu sa nám podarilo spracovať tieto informácie do zverejnených výsledkov.
Od pondelka, 14. júna 2021 sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím opäť otvára verejnosti za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení.
Vážení klienti, s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, si budete môcť stretnutie vopred dohovoriť telefonicky, e-mailom, alebo cez formulár na webovom sídle úradu s právnikom príslušného referátu, alebo s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.