Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podať podnet

Preverujeme podnety týkajúce sa ľudí so zdravotným postihnutím, ktorí sa domnievajú, že boli poškodení konaním autorít a subjektov Slovenskej republiky. Podnet môžete podať písomne, osobne, faxom, prostredníctvom elektronického formulára alebo e-mailom na sekretariat@komisar.sk

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Podnety

Copyright © 2016 - 2018 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím