Veľkosť textu

Featured product

There are currently no products.

Styk s médiami


Mgr. Elena Koritšánska
Styk s médiami a verejnosťou / Hovorkyňa
 
+421 907 732 923
+421 907 732 923
elena.koritsanska@komisar.sk
media@komisar.sk

Otvorenie úradu

Od pondelka,14. júna 2021 sa Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím opäť otvára verejnosti za dodržania aktuálne platných hygienických opatrení
 
Vážení klienti,s ohľadom na aktuálnu pandemickú situáciu, si budete môcť stretnutie vopred dohovoriť telefonicky, e-mailom, alebo cez formulár na webovom sídle úradu s právnikom príslušného referátu, alebo s komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím.

Ďakujeme za Vaše pochopenie.

Správa o činnosti

NPRZPOZP 2021 - 2030

Osobné údaje

[Error loading the control 'ContentSlider1', check event log for more details]

Tlačové správy a vyhlásenia

Tlačová konferencia k alarmujúcej situácii v sociálnych službách Organizácie zastupujúce ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti reagujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku, ktorá sa opätovne zviditeľnila v súvislosti s požiarom v CSS Zátišie v Osadnom z decembra 2021, keď zomreli štyria klienti s mentálnym postihnutím a ďalší sú hospitalizovaní. Zomrel aj riaditeľ zariadenia.... 12.01.2022
Viac tlačových správ a vyhlásení
Prístup detí so zdravotným znevýhodnením k vzdelávaniu treba zlepšiť Komisárka Zuzana Stavrovská a právnička úradu Lenka Bodnárová sa stretli so štátnou tajomníčkou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Svetlanou Síthovou a jej spolupracovníkmi. Prediskutovali systémové možnosti zlepšenia prístupu detí so zdravotným postihnutím k vzdelávaniu, ako vyjadrenia ich práva plnohodnotne rozvíjať svoje individuálne schopnosti a kompetencie.... 21.01.2022
Návšteva prezidentky SR Zuzany Čaputovej na Úrade komisára pre osoby so zdrav... Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská sa dnes na pôde Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím stretla s prezidentkou SR Zuzanou Čaputovou. ... 19.01.2022
Odborné stretnutie v NRSR k návrhu zákona o mediálnych službách Bude tlmočenie do slovenského posunkového jazyka a titulky pre nepočujúcich v televíznom vysielaní bežnou praxou?... 19.01.2022
Otvorený list členom vlády SR k alarmujúcej situácii v poskytovaní sociálnych... Fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti, sa spoločným otvoreným listom obracajú na predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka. V otvorenom liste upozorňujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku.... 12.01.2022
Ochrana práv znevýhodnených v Rádiu Slovensko Redaktorka RTVS Petra Strižková si do relácie Kontakty pozvala okrem komisárky Zuzany Stavrovskej aj predsedníčku Slovenského zväzu telesne postihnutých Moniku Vrábľovú.... 11.01.2022
Diskusia s nepočujúcimi Komisárku Zuzanu Stavrovskú si pozvali do svojej online diskusie Posunkovňa zástupcovia OZ Myslím – centrum kultúry Nepočujúcich. Diskusiu moderoval nepočujúci moderátor – riaditeľ združenia Michal Hefty. Tlmočenie pre počujúcich aj nepočujúcich zabezpečoval tlmočník slovenského posunkového jazyka. ... 22.12.2021
Rozhovor s komisárkou Zuzanou Stavrovskou pre Implementačnú agentúru MPSVR Ako Zuzana Stavrovská hodnotí svoje opätovné zvolenie do funkcie komisárky, či aké sú plány Úradu pre osoby so zdravotným postihnutím do najbližšieho obdobia? Aj o tom sa s komisárkou rozprávala Zuzana Hricová z Implementačnej agentúry Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny.... 16.12.2021
Je veľmi dôležité chrániť práva najzraniteľnejších 10. decembra 1948 Valné zhromaždenie OSN prijalo Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, ktorou sa členské štáty po druhej svetovej vojne zaviazali, že sa budú usilovať o rešpektovanie a uznávanie základných ľudských práv a slobôd. Udalosť sa pripomína ako Medzinárodný deň ľudských práv od roku 1950. ... 10.12.2021
Potrebujeme odstraňovať nielen architektonické bariéry, ale najmä bariéry v m... 3. december je Medzinárodný deň osôb so zdravotným postihnutím. Na Úrade komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa stretávame s množstvom prípadov, keď práve tie inštitúcie, ktoré majú ľuďom so zdravotným znevýhodnením pomáhať, im naopak pomoc upierajú a zabraňujú im tak v napĺňaní potreby žiť čo najviac nezávislý život.... 03.12.2021
Hodnota človeka v sociálnych službách Odbornú konferenciu o tom, ako sa rešpektuje hodnota človeka v sociálnych službách, zorganizovala Implementačná agentúra MPSVR prostredníctvom Národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – podpora transformačných tímov. Svoje skúsenosti na nej priblížila aj komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská.... 30.11.2021
Viac správ

Správy

Médiá

Prehľad

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom