Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu
COVID-19 (Koronavírus) je infekčné ochorenie, vyvolané koronavírusom SARS-CoV-2, ktorý patrí do rodu Betacoronavirus a bol po prvý raz identifikovaný u pacientov so závažným respiračným ochorením v decembri roku 2019 v čínskom meste Wu-chan. Postihuje hlavne dýchací systém, v ťažkých prípadoch vyvoláva ťažkú pneumóniu (zápal pľúc) a môže viesť k úmrtiu pacienta. Trvanie inkubačnej doby je od 2 do 14 dní a k prenosu infekcie dochádza aj v tejto dobe, kedy je infikovaná osoba ešte bez viditeľných príznakov ochorenia. Viac informáciíSlovensko

Otvorenie úradu

Otvorenie priestorov Úradu komisára pre osoby so zdravotným postihnutím pre osobné návštevy klientov
 
Od pondelka 15.06.2020 sú stanovené tieto podmienky slúžiace na ochranu bezinfekčnosti prostredia úradu:
  • Klienti majú vstup povolený iba s ochranným rúškom na tvári.
  • Každý klient si pri vstupe do priestorov úradu vydezinfikuje ruky pomocou bezdotykovej dezinfekčnej pumpy.
  • Každému klientovi bude odmeraná telesná teplota, ktorá pre povolenie vstupu nesmie presiahnuť 36.9°C.

Linky podpory

+421116111 Linka Detskej istoty Linka Detskej istoty
+421907401749 Linka Detskej dôvery Linka Detskej dôvery
+421552347272 Linka Detskej dôvery Linka Detskej dôvery
+421800800566 Linka dôvery Nezábudka Linka dôvery Nezábudka
+421244881649 VÚDPaP linka pre rodičov VÚDPaP linka pre rodičov
+421800864833 VÚDPaP bezplatná zelená linka VÚDPaP bezplatná zelená linka
+421800242333 Rodičovská linka podpory Rodičovská linka podpory
+421556441155 Linka nádeje Linka nádeje
+421800212212 Národná linka pre ženy zažívajúce násilie Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
+421907346374 OZ Žena v tiesni OZ Žena v tiesni
+421911346374 OZ Žena v tiesni OZ Žena v tiesni
+421903519550 Krízová linka Aliancie žien Slovenska Krízová linka Aliancie žien Slovenska
+421800212212 Národná linka pre ženy zažívajúce násilie Národná linka pre ženy zažívajúce násilie
+421800191222 Linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny Linka Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
+421220461100 Linka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Linka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
+421222113333 Linka Národného centra zdravotníckych informácií pre volania zo zahraničia Linka Národného centra zdravotníckych informácií pre volania zo zahraničia
+421222115656 Linka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky Linka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
+421911989989 HELPDESK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti HELPDESK pre poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
+421800500333 Krízová linka pomoci Krízová linka pomoci

COVID-19

Odpovede na najčastejšie otázky súvisiace s ochorením COVID-19 (koronavírus)
 
Odborní pracovníci Úradu verejného zdravotníctva odpovedajú na otázky verejnosti týkajúce sa ochorenia COVID-19 na call centre s nepretržitou prevádzkou Môžete ich získať na nasledujúcich miestach

 

Web: korona.gov.sk
E-mail: novykoronavirus@uvzsr.sk
Telefón: *0123
Telefón: +421 800 221 234

 

E-mail pre všetkých, ktorí potrebujú informácie o koronavíruse, či prijatých opatreniach:
koronachcemvediet@vlada.gov.sk

 

E-mail pre tých, ktorí chcú akýmkoľvek spôsobom byť nápomocní v boji proti koronavírusu, napríklad ponukou služieb, tovaru, inováciami, nápadmi a podobne:
koronachcempomoct@vlada.gov.sk

 

Na otázky odpovedá analytický a podporný tím pracovníkov Úradu vlády SR a dobrovoľníkov v spolupráci s ministerstvami a ostatnými orgánmi štátnej správy pod gesciou permantentného krízového štábu so sídlom na Úrade vlády SR.

 

Ďalšie weby: ec.europa.eu
Ďalšie weby: zmos.sk
Ďalšie weby: ip.gov.sk
Ďalšie weby: izp.sk
Ďalšie weby: nczisk.sk
Ďalšie weby: mzv.sk
Ďalšie weby: consilium.europa.eu
Ďalšie weby: sk.wikipedia.org

 

Ďalšie informácie Štandardné postupy Easy-to-read informácie Často kladené otázky Informácie na prevzatie Mapa výskytu na Slovensku Mapa výskytu vo svete

Služby podpory

http://bit.ly/2xJjGCK Banská Bystrica Banská Bystrica
http://bit.ly/393rSLh Bratislava Bratislava
http://bit.ly/2WqhHxr Brezno Brezno
http://bit.ly/39584qG Handlová Handlová
http://bit.ly/33tyDVr Hnúšťa Hnúšťa
http://bit.ly/2x6Z1sc Hurbanovo Hurbanovo
http://bit.ly/2J0vTFH Ilava Ilava
http://bit.ly/2UhJHAR Kolárovo Kolárovo
http://bit.ly/3984KLL Komárno Komárno
http://bit.ly/33rQT1w Leopoldov Leopoldov
http://bit.ly/3b9fT0a Liptovský Mikuláš Liptovský Mikuláš
http://bit.ly/3b6Hqz3 Lučenec Lučenec
http://bit.ly/2Uhz94B Martin Martin
http://bit.ly/3a0XzpG Nitra Nitra
http://bit.ly/2UdNWxi Nová Baňa Nová Baňa
http://bit.ly/3a79vq0 Nové Zámky Nové Zámky
http://bit.ly/2Wpj9Ad Prešov Prešov
http://bit.ly/3a2WYE3 Stará Turá Stará Turá
http://bit.ly/3dbDZcn Šamorín Šamorín
http://bit.ly/2UcqTmk Trenčianske Teplice Trenčianske Teplice
http://bit.ly/2IXz3d9 Trenčín Trenčín
http://bit.ly/3b9DkXe Trnava Trnava
http://bit.ly/2U1zPwd Tvrdošín Tvrdošín
http://bit.ly/2xRP7uP Veľký Krtíš Veľký Krtíš
http://bit.ly/2UkeRrm Vrbové Vrbové
http://bit.ly/2UlK3Gq Zlaté Moravce Zlaté Moravce
http://bit.ly/33vCDoz Žilina Žilina

Oznamy

Pomoc pre zariadenia sociálnych služieb potrvá počas celej mimoriadnej situácie Vláda na návrh ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka schválila predĺženie finančnej pomoci pre nocľahárne a zariadeniam sociálnych služieb (ZSS) preplatenie „neobsadených miest“, ktoré mali od začiatku roka do vypuknutia krízy. Prijatým opatrením tak rezort práce zintenzívňuje pomoc pre zariadenia, na ktoré sú odkázané tisícky najohrozenejších obyvateľov.... 25.09.2020
Odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov soc... Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva SR, Úradom verejného zdravotníctva SR, zástupcami vyšších územných celkov, obcí a poskytovateľmi sociálnych služieb, vypracovalo odporúčacie a záväzné postupy, usmernenia a informácie pre poskytovateľov sociálnych služieb, ktoré sa v súlade s opatreniami krízových štábov neustále menia a aktualizujú.... 23.09.2020
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR Vláda SR na základe odporúčaní Ústredného krízového štábu SR prijala v boji proti ochoreniu COVID-19 (Koronavírus) množstvo opatrení. Prinášame prehľad všetkých oficiálnych opatrení od začiatku vypuknutia pandémie v marci 2020. Prijímané opatrenia priebežne aktualizujeme. ... 04.07.2020
Odporúčania pre krízovú situáciu v zariadeniach sociálnych služieb Cieľom obsahu tohto dokumentu je podporiť Vás v efektívnom riešení súčasnej situácie a pomôcť Vám zorientovať sa v riešení nevyhnutných tém a situácii súvisiacich s prevádzkou zariadení počas I. a II. vlny pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírus) ako aj s prípadnou karanténou vo vašom zariadení. Tento materiál zahŕňa vypracované odporúčania týkajúce sa základných ľudských práv a slobôd, súvisiace odporúčania, nariadenia a usmernenia štátnych org... 03.07.2020
Zmeny pri peňažných príspevkoch na kompenzáciu Od 1. júla 2020 nastali viaceré zmeny pri poskytovaní peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, vrátane zvýšenia príspevku na opatrovanie. Zároveň sa zvýšením sumy životného minima upravili aj výšky viacerých peňažných príspevkov na kompenzáciu.... 01.07.2020
Príspevky na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých sa zvýšia Vláda dnes dala zelenú zvyšovaniu príspevkov na starostlivosť o ťažko zdravotne postihnutých. Konkrétne ide o opatrovateľský príspevok, ktorý sa zvýši od 1. júla 2020 a príspevok na poskytovanie sociálnej služby v zariadeniach sociálnych služieb. Ten dostanú spomínané zariadenia od 1. januára 2021.... 17.06.2020
Vláda Slovenskej republiky schválila skončenie núdzového stavu Núdzový stav sa skončí uplynutím soboty, 13. júna. Návrh na zrušenie núdzového stavu schválila vláda na stredajšom rokovaní. K dátumu zrušenia núdzového stavu sa ruší pracovná povinnosť na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti, takisto zákaz uplatňovania práva na štrajk. Zákaz uplatňovania práva pokojne sa zhromažďovať sa ruší už od stredy, 10. júna.... 10.06.2020
Plán uvoľňovania opatrení v sociálnych službách v súvislosti s ochorením COVI... Konzílium odborníkov odsúhlasilo plán postupného uvoľňovania opatrení v oblasti sociálnych služieb. Vzhľadom na priaznivý vývoj situácie, znižujúci sa nárast počtu osôb nakazených ochorením COVID-19 (Koronavírus), a súčasne aj priaznivé výsledky pri testovaní prijímateľov pobytových zariadení sociálnych služieb tzv. rýchlo testami, padlo rozhodnutie, podľa ktorého sa už od stredy 3. júna začne realizovať zmierňovanie opatrení. Ide ako o denné, ta... 29.05.2020
Nariadenie vlády Slovenskej republiky o niektorých opatreniach v oblasti soci... Nariadením vlády SR č. 116/2020 Z. z. sa s účinnosťou od 8.5.2020 upravujú vybrané postupy a podmienky v rámci sociálnych služieb, s cieľom zabezpečiť kontinuitu ich poskytovania v čase mimoriadnej situácie, kedy nie je možné, aj vzhľadom na prijaté rozhodnutia Ústredného krízového štábu, opatrenia a usmernenia Úradu verejného zdravotníctva SR, objektívne plniť zo strany poskytovateľov sociálnych služieb, ale aj orgánov samosprávy niektoré z podm... 14.05.2020
Opatrenia na pomoc klientom aj zamestnancom zariadení sociálnych služieb Pandémia ochorenia COVID-19 (Koronavírus) si vyžiadala potrebu prijať rad opatrení o. i. aj v zariadeniach sociálnych služieb, ktoré poskytujú starostlivosť najohrozenejším skupinám – starým a zdravotne ťažko postihnutým ľuďom. Preto dnes vláda prijala niekoľko opatrení, ktorými chce aj počas tejto výnimočnej doby prispieť k bezproblémovému poskytovaniu sociálnych služieb, a po všetkých stránkach ochrániť ich klientov aj zamestnancov.... 07.05.2020
Plošné testovanie v zariadeniach sociálnych služieb Usmernenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR pre plošné testovanie zamestnancov a prijímateľov zariadení sociálnych služieb na ochorenie COVID-19 (Koronavírus)... 04.05.2020
Ministerstvo rozširuje pomoc občanom o SOS dotáciu Občania, ktorí sa v aktuálnej situácii pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírusu) ocitli bez príjmu, môžu žiadať o dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Rozširujeme tak okruh žiadateľov aj o tých, ktorí z rôznych dôvodov nemajú nárok na príspevok z projektu „Prvá pomoc“. Nová SOS dotácia je určená pre tých, ktorí pred vypuknutím pandémie ochorenia COVID-19 (Koronavírusu) mali prácu, príjem z podnikania alebo vykonávali samostat... 30.04.2020
Ďalšie opatrenia vlády Slovenskej republiky na pomoc rodinám Vláda Slovenskej republiky prerokovala niekoľko návrhov Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúcich sa pomoci rodinám s deťmi počas mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 (Koronavírus). Cieľom je urobiť operatívne úpravy v poskytovaní štátnych sociálnych dávok, náhradného výživného, pomoci v hmotnej núdzi a peňažných príspevkov na kompenzáciu, ktoré si vyžaduje krízo... 28.04.2020
Zverejňovanie krízového plánu subjektov hospodárskej mobilizácie Minister práce Milan Krajniak dnes llistom požiadal o spoluprácu predsedov VÚC, ZMOS, Úniu miest, Asociáciu poskytovateľov sociálnych služieb v SR a SocioFórum v súvislosti so zabezpečením plnenia opatrení na predchádzanie vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 (Koronavírus) v zariadeniach sociálnych služieb.... 24.04.2020
O príspevky prvej pomoci môžu žiadať ďalšie skupiny Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR spustilo už štvrté opatrenie v rámci projektu „Prvá pomoc“ zamestnancom, zamestnávateľom a SZČO. Vďaka nemu môžu žiadať o príspevky aj SZČO, ktorým nevznikla povinnosť platiť odvody na nemocenské a dôchodkové poistenie, aj jendoosobové s.r.o.... 23.04.2020
Zariadenia sociálnych služieb ako subjekty hospodárskej mobilizácie Ministerstvo v dnešnej mimoriadne zložitej situácií považuje za absolútnu prioritu ochranu tých najrizikovejších skupín obyvateľov. Aktuálne sa pozornosť upriamuje predovšetkým na minimalizovanie ohrozenia zdravia a života seniorov a ľudí, u ktorých existuje zvýšené riziko prenosu ochorenia COVID-19 (Koronavírus). Jedným z opatrení je aj vyhlásenie zariadení sociálnych služieb za subjekty hospodárskej mobilizácie.... 21.04.2020
Odporúčané postupy, formy pomoci a podpory seniorom Seniori sú jednou z najohrozenejších skupín v čase šírenia nákazy COVID-19 (Koronavírus), preto je potrebné im venovať špeciálnu pozornosť. Väčšina seniorov žije osamelo v bytoch alebo domoch a nemajú prístup k potrebným informáciám, ani k potrebným ochranným pomôckam. Starší ľudia majú väčšinou problémy s pohybom a mobilitou, buď ide o úplne imobilných alebo ťažko pohybujúcich sa starších ľudí, ktorým toto obmedzenie znemožňuje zabezpečiť si zák... 20.04.2020
Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny budú testovaní na koronavírus COVID-19. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá 14. apríla schválila „Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19“. Podľa neho budú noví, ale aj staronoví klienti budú pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb, resp. do Centra pre deti a rodinu testovaní na prítomnosť kor... 07.04.2020
Opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny týkajúce sa osôb s ťaž... Zákonom č. 63/2020 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť dňa 27. 3. 2020, sa počas trvania mimoriadnej situácie, núdzového stavu alebo výnimočného stavu vyhláseného v súvislosti s ochorením COVID-19 v Čl. IV upravil aj zákon č. 447/2008 Z. z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a to v nasledovných oblastiach.... 04.04.2020
Zasielanie zoznamu klientov zatvorených sociálnych služieb pre potreby OČR Zariadenia sociálnych služieb, ktoré na základe usmernenia Ústredného krízového štábu uzavreli prevádzku (zatiaľ denných stacionárov), musia do stredy 01.04.2020 vrátane, mailom poslať Sociálnej poisťovni zoznam fyzických osôb, ktorým mali poskytovať sociálnu službu, avšak nemôžu im ju poskytovať s uvedením mena, priezviska a rodného čísla klienta, ktorého sa uzatvorenie zariadenia priamo týka.... 31.03.2020
 |<  < 1 2 3  >  >| 
Zobrazené výsledky 1-20 (z 41)

Odporúčania a inštrukcie od Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Informácie na prevzatie

Radiť podľa: Mena Dátumu Veľkosti
DátumNázovStiahnutieNáhľad
27.04.2020 10-odporucani-pri-COVID-19
Prehrávanie:
27.04.2020 10-odporucani-pri-COVID-19.mp3 1 MB (1194 KB)
27.04.2020 4-veci-ktore-potrebujete-vediet-o-COVID-19
Prehrávanie:
27.04.2020 4-veci-ktore-potrebujete-vediet-o-COVID-19.mp3 1 MB (1422 KB)
27.04.2020 Ako-sa-izolovat-doma-ak-mate-COVID-19
Prehrávanie:
27.04.2020 Ako-sa-izolovat-doma-ak-mate-COVID-19.mp3 1 MB (1868 KB)
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory
Prehrávanie:
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory.mp3 4 MB (4442 KB)
27.04.2020 COVID-19-Rady-pre-verejnost
Prehrávanie:
27.04.2020 COVID-19-Rady-pre-verejnost.mp3 1 MB (1695 KB)
27.04.2020 Hygiena-ruk-pri-prevencii-proti-COVID-19
Prehrávanie:
27.04.2020 Hygiena-ruk-pri-prevencii-proti-COVID-19.mp3 0 MB (395 KB)
27.04.2020 Mate-strach-z-ochorenia-COVID-19
Prehrávanie:
27.04.2020 Mate-strach-z-ochorenia-COVID-19.mp3 1 MB (1670 KB)
27.04.2020 Myty-o-viruse-COVID-19
Prehrávanie:
27.04.2020 Myty-o-viruse-COVID-19.mp3 0 MB (858 KB)
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia
Prehrávanie:
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia.mp3 2 MB (3005 KB)
27.04.2020 Pomoc-sebe-a-druhym
Prehrávanie:
27.04.2020 Pomoc-sebe-a-druhym.mp3 0 MB (966 KB)
27.04.2020 Rozdiel-pri-individualnom-monitorovani-individualnej-domacej-i...
Prehrávanie:
27.04.2020 Rozdiel-pri-individualnom-monitorovani-individu....mp3 1 MB (1992 KB)
27.04.2020 Socialny-odstup
Prehrávanie:
27.04.2020 Socialny-odstup.mp3 1 MB (1225 KB)
14.03.2020 Easy-to-read - Coronavirus (EN) NáhľadEasy-to-read - What is it? How to stay safe?
14.03.2020Popis: Easy-to-read - What is it? How to stay safe?
14.03.2020 EasyRead_Coronavirus_forEnglish.pdf 1 MB (1240 KB)
14.03.2020 Easy-to-read - Koronavírus (SK) NáhľadEasy-to-read - Čo to je? Ako sa chrániť? Slovenská verzia vznikla vďaka spolupráci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
14.03.2020Popis: Easy-to-read - Čo to je? Ako sa chrániť? Slovenská verzia vznikla vďaka spolupráci Spoločnosti Downovho syndrómu na Slovensku so SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien
14.03.2020 EasyRead_Coronavirus_forSlovak.pdf 1 MB (1107 KB)
20.04.2020 Easy-to-read - COVID-19 (Koronavírus) NáhľadDokument vznikol vďaka spolupráci SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien a Lucie Cangárovej (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board).
20.04.2020Popis: Dokument vznikol vďaka spolupráci SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien a Lucie Cangárovej (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board).
20.04.2020 Easy-to-read-COVID-19.pdf 15 MB (16070 KB)
08.06.2020 Easy-to-read - Dočasné opustenie ZSS NáhľadDokument vznikol vďaka spolupráci SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien a Lucie Cangárovej (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board).
08.06.2020Popis: Dokument vznikol vďaka spolupráci SOCIA - Nadácia na podporu sociálnych zmien a Lucie Cangárovej (Rada pre poradenstvo v sociálnej práci / Social Work Advisory Board).
08.06.2020 Easy-to-read-Docasne-opustenie-ZSS.pdf 0 MB (678 KB)
22.03.2020 Koronavírus (ľahké čítanie) NáhľadDokument bol vytvorený prekladom pôvodného originálu, vytvoreného vďaka organizácii "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s." (www.spmpcr.cz)
22.03.2020Popis: Dokument bol vytvorený prekladom pôvodného originálu, vytvoreného vďaka organizácii "Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, z.s." (www.spmpcr.cz)
22.03.2020 Koronavirus_lahke_citanie.pdf 1 MB (1809 KB)
27.04.2020 10-odporucani-ked-ste-doma-COVID19-1 Náhľad
27.04.2020 10-odporucani-ked-ste-doma-COVID19-1.jpg 0 MB (259 KB)
27.04.2020 4-veci-co-musite-vediet-o-koronaviruse-COVID19 Náhľad
27.04.2020 4-veci-co-musite-vediet-o-koronaviruse-COVID19.jpg 0 MB (300 KB)
27.04.2020 Co-musite-vediet-o-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Co-musite-vediet-o-COVID19.jpg 0 MB (222 KB)
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-1 Náhľad
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-1.jpg 0 MB (270 KB)
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-2 Náhľad
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-2.jpg 0 MB (257 KB)
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-3 Náhľad
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-3.jpg 0 MB (267 KB)
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-4 Náhľad
27.04.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID19-4.jpg 0 MB (224 KB)
27.04.2020 Domaca-izolacia-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Domaca-izolacia-COVID19.jpg 0 MB (324 KB)
27.04.2020 Hygiena-ruk-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Hygiena-ruk-COVID19.jpg 0 MB (209 KB)
27.04.2020 Informacie-pre-verejnost-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Informacie-pre-verejnost-COVID19.jpg 0 MB (223 KB)
27.04.2020 Mate-strach-z-koronavirusu-COVID19-1 Náhľad
27.04.2020 Mate-strach-z-koronavirusu-COVID19-1.jpg 0 MB (256 KB)
27.04.2020 Mate-strach-z-koronavirusu-COVID19-2 Náhľad
27.04.2020 Mate-strach-z-koronavirusu-COVID19-2.jpg 0 MB (299 KB)
27.04.2020 Myty-o-koronaviruse-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Myty-o-koronaviruse-COVID19.jpg 0 MB (120 KB)
27.04.2020 Osobne-ochranne-pomocky-COVID19-1 Náhľad
27.04.2020 Osobne-ochranne-pomocky-COVID19-1.jpg 0 MB (332 KB)
27.04.2020 Osobne-ochranne-pomocky-COVID19-2 Náhľad
27.04.2020 Osobne-ochranne-pomocky-COVID19-2.jpg 0 MB (316 KB)
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID19-1 Náhľad
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID19-1.jpg 0 MB (242 KB)
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID19-2 Náhľad
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID19-2.jpg 0 MB (226 KB)
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID19-3 Náhľad
27.04.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID19-3.jpg 0 MB (273 KB)
27.04.2020 Pomoc-sebe-a-druhym-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Pomoc-sebe-a-druhym-COVID19.jpg 0 MB (233 KB)
27.04.2020 image-30520 Náhľad
27.04.2020 image-30520.png 0 MB (200 KB)
27.04.2020 image-30521 Náhľad
27.04.2020 image-30521.png 0 MB (208 KB)
27.04.2020 image-30522 Náhľad
27.04.2020 image-30522.png 0 MB (205 KB)
27.04.2020 image-30523 Náhľad
27.04.2020 image-30523.png 0 MB (313 KB)
27.04.2020 image-30524 Náhľad
27.04.2020 image-30524.png 0 MB (316 KB)
27.04.2020 image-30525 Náhľad
27.04.2020 image-30525.png 0 MB (319 KB)
27.04.2020 image-30526 Náhľad
27.04.2020 image-30526.png 0 MB (486 KB)
27.04.2020 image-30527 Náhľad
27.04.2020 image-30527.png 0 MB (472 KB)
27.04.2020 image-30528 Náhľad
27.04.2020 image-30528.png 0 MB (343 KB)
27.04.2020 image-30529 Náhľad
27.04.2020 image-30529.png 0 MB (203 KB)
28.04.2020 image-30530 Náhľad
28.04.2020 image-30530.png 0 MB (168 KB)
27.04.2020 Socialny-odstup-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Socialny-odstup-COVID19.jpg 0 MB (310 KB)
27.04.2020 Spravne-umyvanie-ruk-COVID19 Náhľad
27.04.2020 Spravne-umyvanie-ruk-COVID19.jpg 0 MB (241 KB)
27.04.2020 V-com-je-rozdiel-COVID19 Náhľad
27.04.2020 V-com-je-rozdiel-COVID19.jpg 0 MB (268 KB)
27.04.2020 Vystavenie-potvrdenia-o-pn-COVID19-1 Náhľad
27.04.2020 Vystavenie-potvrdenia-o-pn-COVID19-1.jpg 0 MB (525 KB)
28.04.2020 Krokovník v prípade podozrenia z nákazy COVID-19 v zariadení Náhľad
28.04.2020 Krokovnik.docx 0 MB (21 KB)
27.03.2020 Návrh na zatvorenie zariadení a obmedzenie osobnej slobody Náhľad
27.03.2020 KZP-Navrh-na-zatvorenie-zariadeni-a-obmedzenie-....pdf 0 MB (623 KB)
24.04.2020 Núdzový stav Náhľad
24.04.2020 KZP-Nudzovy-stav.pdf 0 MB (102 KB)
24.04.2020 Podpora prijímateľov sociálnych služieb a podpora pracovníkov ... Náhľad
24.04.2020 KZP-Podpora-prijimatelov-socialnych-sluzieb-a-p....pdf 0 MB (979 KB)
27.03.2020 Príprava na krízovú situáciu zariadení sociálnych služieb Náhľad
27.03.2020 KZP-Priprava-na-situaciu-v-zariadeniach.pdf 0 MB (765 KB)
27.04.2020 Ako organizovať dobrovoľníkov počas epidémie COVID-19 Náhľad
27.04.2020 Manual-pre-samospravy-k-dobrovolnictvu-pocas-ep....pdf 1 MB (1080 KB)
27.03.2020 Príloha 1 - Návrhy tém pre spracovanie krízového plánu a príklady Náhľad
27.03.2020 Priloha-1-krizovy-plan-temy.pdf 0 MB (324 KB)
27.03.2020 Príloha 2 - Tím pracovníkov pre zabezpečenie sociálnej služby ... Náhľad
27.03.2020 Priloha-2-krizovy-tim-24-7.pdf 0 MB (171 KB)
04.05.2020 Postup prijímania a testovania klientov do zariadení sociálnyc... Náhľad
04.05.2020 MPSVR-Letak-k-postupu-prijimania-testovania-kli....pdf 0 MB (490 KB)
26.06.2020 Usmernenie k umožneniu návratu, presunu a prijímania prijímat... Náhľad
26.06.2020 MPSVR-Navrat-presun-prijimanie-klientov-do-ZSS-....pdf 0 MB (363 KB)
24.04.2020 EASPD Európska asociácia poskytovateľov sociálnych služieb Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucania-medzinarodnych-organizacii-ku....pdf 0 MB (224 KB)
24.04.2020 Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach soci... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucanie-k-obmedzeniu-pohybu-v-pobytov....pdf 0 MB (285 KB)
24.04.2020 Odporúčanie k obmedzeniu pohybu v pobytových zariadeniach soci... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucany-postup-prijimania-pss-do-krizo....pdf 0 MB (265 KB)
24.04.2020 Odporúčaný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb, vyšši... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Odporucany-postup-pri-uzatvoreni-ambulant....pdf 0 MB (574 KB)
04.05.2020 Odpoveď ZMOS Náhľad
04.05.2020 MPSVR-Odpoved-zmos-30-04-2020.pdf 0 MB (115 KB)
24.04.2020 Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovens... NáhľadOznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto finančného príspevku na rozpočtový rok 2020
24.04.2020Popis: Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky pri poskytovaní finančného príspevku podľa § 71 ods. 6 a 7, § 78a a 78aa zákona o sociálnych službách na spolufinancovanie sociálnej služby v zariadeniach podmienených odkázanosťou ambulantnou sociálnou službou, na základe uzatvorených písomných zmlúv o poskytovaní tohto...
24.04.2020 MPSVR-Oznamenie-pre-ambulantne-sluzby.pdf 0 MB (312 KB)
27.04.2020 Plán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzic... NáhľadPlán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb, prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
27.04.2020Popis: Plán predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb, prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starost...
27.04.2020 MPSVR-Plan-predchadzania-vzniku-sirenia-ochoren....pdf 0 MB (485 KB)
24.04.2020 Aktualizované odporúčania na používanie osobných ochranných pr... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Socialne-sluzby-oop-opatrenia-COVID19-v2-....pdf 0 MB (173 KB)
04.05.2020 Vzor tabuľky výsledkov testovania rýchlo testami Náhľad
04.05.2020 MPSVR-Tabulka-vysledkov-testovania-rychlotestam....xlsx 0 MB (10 KB)
24.04.2020 Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie, ktoré... Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Usmerenie-subjekty-vykonavajuce-opatrenia....pdf 0 MB (342 KB)
24.04.2020 Usmernenie pre určené subjekty hospodárskej mobilizácie Náhľad
24.04.2020 MPSVR-Usmernenie-cdr-ako-subjekt-hospodarskej-m....pdf 0 MB (304 KB)
03.07.2020 Usmernenie k príprave na druhú vlnu pandémie ochorenia COVID-19 Náhľad
03.07.2020 MPSVR-Usmernenie-II-vlna-COVID19-03-07-2020.pdf 0 MB (666 KB)
28.04.2020 Poskytovanie finančných príspevkov v čase trvania krízovej sit... Náhľad
28.04.2020 MPSVR-Usmernenie-k-nvsr-c-702020-06-04-2020.pdf 0 MB (263 KB)
28.04.2020 Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia o... NáhľadUsmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
28.04.2020Popis: Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúc...
28.04.2020 MPSVR-Usmernenie-k-planu-testovania-27-04-2020.pdf 0 MB (610 KB)
05.05.2020 Dotazník pacienta s podozrením na COVID-19 Náhľad
05.05.2020 MPSVR-Usmernenie-k-plosnemu-testovaniu-priloha-2.pdf 0 MB (126 KB)
14.05.2020 Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia o... NáhľadUsmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujúce ošetrovateľskú starostlivosť
14.05.2020Popis: Usmernenie k realizácii plánu predchádzania vzniku a šírenia ochorenia COVID-19 u fyzických osôb prijímaných do vybraných pobytových zariadení sociálnych služieb podmienených odkázanosťou v čase mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti so šíriacim sa ochorením COVID-19 a rozšíreného núdzového stavu na zariadenia sociálnych služieb poskytujú...
14.05.2020 MPSVR-Usmernenie-k-prijimaniu-klientov-do-ZSS-2....pdf 0 MB (826 KB)
05.05.2020 Zber a likvidácia odpadu vznikajúceho pri testovaní protilátok... Náhľad
05.05.2020 MPSVR-Usmernenie-k-testovaniu-priloha-1.pdf 0 MB (416 KB)
20.03.2020 10 odporúčaní, keď ste doma Náhľad10 odporúčaní, keď ste doma (COVID-19)
20.03.2020Popis: 10 odporúčaní, keď ste doma (COVID-19)
20.03.2020 10-odporucani-ked-ste-doma-COVID-19.pdf 0 MB (297 KB)
28.03.2020 4 veci, ktoré musíte vedieť o COVID-19 (Koronavírus) NáhľadČo to je, ako sa chrániť, ako ho rozpoznať a čo robia zdravotníci (COVID-19)
28.03.2020Popis: Čo to je, ako sa chrániť, ako ho rozpoznať a čo robia zdravotníci (COVID-19)
28.03.2020 4-veci-ktore-musite-vediet-o Koronaviruse-COVID-19.pdf 2 MB (2235 KB)
20.03.2020 Čo robiť ak ste chorý NáhľadČo robiť ak ste chorý (COVID-19)
20.03.2020Popis: Čo robiť ak ste chorý (COVID-19)
20.03.2020 Co-robit-ak-ste-chory-COVID-19.pdf 0 MB (333 KB)
28.03.2020 Osobné ochranné pomôcky NáhľadPoužívanie osobných ochranných pomôcok (OOP)
28.03.2020Popis: Používanie osobných ochranných pomôcok (OOP)
28.03.2020 Osobne-ochranne-pomocky-COVID-19.pdf 3 MB (3983 KB)
20.03.2020 Osoby s vyšším rizikom ochorenia NáhľadOsoby s vyšším rizikom ochorenia (COVID-19)
20.03.2020Popis: Osoby s vyšším rizikom ochorenia (COVID-19)
20.03.2020 Osoby-s-vyssim-rizikom-ochorenia-COVID-19.pdf 0 MB (331 KB)
20.03.2020 Pomoc sebe a druhým NáhľadPomoc sebe a druhým (COVID-19)
20.03.2020Popis: Pomoc sebe a druhým (COVID-19)
20.03.2020 Pomoc-sebe-a-druhym-COVID-19.pdf 0 MB (279 KB)
24.04.2020 Metodické usmernenie pre poskytovateľov ošetrovateľskej staros... Náhľad
24.04.2020 MZSR-ADOS-Poskytovanie-starostlivosti-pandemia-....pdf 0 MB (384 KB)
25.05.2020 Klinický protokol indikácií testovania SARS-CoV-2 Náhľad
25.05.2020 MZSR-Klinicky-protokol-indikacie-testovania-COV....pdf 0 MB (486 KB)
24.04.2020 Krízový manažment pre pobytové zariadenia sociálnych služieb a... Náhľad
24.04.2020 MZSR-Krizovy-manazment-pre-ZSS-pocas-COVID19-17....pdf 0 MB (792 KB)
24.04.2020 Metodické usmernenie hlavného odborníka pre VLDaD pre poskytov... Náhľad
24.04.2020 MZSR-Metodicke-usmernenie-VLDaD-od-19-03-2020.pdf 0 MB (305 KB)
24.04.2020 Záväzný postup pre poskytovateľov sociálnych služieb v súvislo... Náhľad
24.04.2020 MZSR-MPSVR-Socialne-sluzby-11-03-2020.pdf 0 MB (625 KB)
04.05.2020 Metodické usmernenie Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotní... NáhľadMetodické usmernenie Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej starostlivosti, spoločné vyšetrovacie zložky - odbor fyzioterapia, počas pandémie ochorenia COVID-19. Prvé vydanie.
04.05.2020Popis: Metodické usmernenie Hlavnej odborníčky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky pre fyzioterapiu, poskytovanie zdravotnej starostlivosti v zariadeniach ambulantnej starostlivosti, spoločné vyšetrovacie zložky - odbor fyzioterapia, počas pandémie ochorenia COVID-19. Prvé vydanie.
04.05.2020 MZSR-MU-Fyzioterapia-28-04-2020.pdf 0 MB (628 KB)
24.04.2020 Postup starostlivosti o diabetikov v diabetologických ambulanc... Náhľad
24.04.2020 MZSR-Navrh-postupu-starotlivosti-o-diabetikov.pdf 0 MB (118 KB)
24.04.2020 Odborné usmernenie a odporúčania postupu pre manažment pacient... Náhľad
24.04.2020 MZSR-Usmernenie-postup-manazment-pacientov-psyc....pdf 0 MB (262 KB)
09.04.2020 Zvukové záznamy odporúčaní k ochoreniu COVID-19 pre zariadenia... NáhľadOdporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A) - www.standardnepostupy.sk
09.04.2020Popis: Odporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A) - www.standardnepostupy.sk
09.04.2020 Audio-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pre-ZSS.zip 19 MB (20436 KB)
27.03.2020 Usmernenia, opatrenia a odporúčané postupy v súvislosti s COVI... NáhľadOdporúčania pre ZSS (Aktualizácia 14)
27.03.2020Popis: Odporúčania pre ZSS (Aktualizácia 14)
27.03.2020 Dokumenty-a-postupy-v-suvislosti-s-COVID-19-pre....zip 21 MB (21599 KB)
02.04.2020 Infografiky s informáciami a odporúčanými postupmi v súvislost... NáhľadOdporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A) - www.standardnepostupy.sk / www.redcross.sk / www.uvzsr.sk
02.04.2020Popis: Odporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A) - www.standardnepostupy.sk / www.redcross.sk / www.uvzsr.sk
02.04.2020 Infografiky-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-1....zip 8 MB (8681 KB)
02.04.2020 Infolinky na pomoc v súvislosti s COVID-19 NáhľadOdporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A)
02.04.2020Popis: Odporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A)
02.04.2020 Infolinky-v-suvislosti-s-COVID-19.zip 0 MB (105 KB)
09.04.2020 Návrhy pri zatvorení zariadení a zavedení núdzového stavu v sú... NáhľadOdporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A) - Navrh-na-zatvorenie-zariadeni-a-obmedzenie-osobnej-slobody.pdf / Priloha-1-krizovy-plan-temy.pdf / Priloha-2-krizovy-tim-24-7.pdf / Priprava-na-situaciu-v-zariadeniach.pdf
09.04.2020Popis: Odporúčania pre ZSS (Aktualizácia 6A) - Navrh-na-zatvorenie-zariadeni-a-obmedzenie-osobnej-slobody.pdf / Priloha-1-krizovy-plan-temy.pdf / Priloha-2-krizovy-tim-24-7.pdf / Priprava-na-situaciu-v-zariadeniach.pdf
09.04.2020 Navrhy-na-zatvorenie-v-suvislosti-s-COVID-19-pr....zip 4 MB (4950 KB)
02.04.2020 Infografiky s odporúčanými postupmi v súvislosti s COVID-19 pr... NáhľadOdporúčania pre ZSS (Aktualizácia 12) - www.standardnepostupy.sk / www.redcross.sk / www.uvzsr.sk
02.04.2020Popis: Odporúčania pre ZSS (Aktualizácia 12) - www.standardnepostupy.sk / www.redcross.sk / www.uvzsr.sk
02.04.2020 Postupy-a-informacie-v-suvislosti-s-COVID-19-pr....zip 21 MB (21634 KB)
24.03.2020 Pokyny pre občanov NáhľadVšeobecné informácie a pokyny na konanie v konkrétnych situáciách.
24.03.2020Popis: Všeobecné informácie a pokyny na konanie v konkrétnych situáciách.
24.03.2020 Pokyny_pre_obcanov.pdf 0 MB (431 KB)
27.04.2020 10-odporucani-ked-ste-doma-COVID19 Náhľad
27.04.2020 10-odporucani-ked-ste-doma-COVID19.pdf 0 MB (111 KB)
Zobrazené výsledky 1-100 (z 129)

 |<   <  1 2  >   >| 

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom