Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podať podnet elektronicky

Sem čo najstručnejšie napíšte, čoho sa podnet týka
Proti ktorému orgánu verejnej správy alebo právnickej/fyzickej osobe podnet smeruje.
Údaje o oznamovateľovi podania
Prílohy k podaniu podnetu
Sem môžete pridať prílohy k Vášmu podaniu podnetu v povolených formátoch
(pdf; doc; docx; ppt; pptx; xls; xlsx; htm; html; xml; bmp; gif; jpg; jpeg; png; wav; wma; wmv; mp3; mp4; mpg; mpeg; mov; avi; swf; rar; zip; txt; rtf)
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Súhlasím s použitím svojich osobných údajov na účely prešetrovania podnetu. Zároveň súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli spracované a použité pre účely prešetrovania inými inštitúciami, ktorých súčinnosť je pre prešetrovanie potrebná.

Kontakt

Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
00421 2 20 42 03 09
sekretariat@komisar.sk

Agenda

Copyright © 2016 - 2019 Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím