Veľkosť textu

Podať podnet elektronicky

Sem čo najstručnejšie napíšte, čoho sa podnet týka.
Proti ktorému orgánu verejnej správy alebo právnickej/fyzickej osobe podnet smeruje.
Údaje o oznamovateľovi podaniaid-1767184877
Utajenie totožnosti:
Žiadosť o zachovanie anonymity podávateľa.
Doplňujúce údajeid1057253784
Prílohy k podaniu podnetuid200455635
Sem môžete pridať prílohu k Vášmu podaniu podnetu v povolených formátoch.
(pdf; doc; docx; ppt; pptx; xls; xlsx; htm; html; xml; bmp; gif; jpg; jpeg; png; wav; wma; wmv; mp3; mp4; mpg; mpeg; mov; avi; swf; rar; zip; txt; rtf)
V prípade väčšieho množstva príloh, ich zbaľte do archívu.
(rar; zip; 7z)
Súhlas so spracovaním osobných údajovid862487175
Súhlasím s použitím svojich osobných údajov na účely prešetrovania podnetu. Zároveň súhlasím s tým, aby moje osobné údaje boli spracované a použité pre účely prešetrovania inými inštitúciami, ktorých súčinnosť je pre prešetrovanie potrebná.
Vložte bezpečnostný kód:Security code

Mapa stránky

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
Vzhľadom na opatrenia v čase pandémie, je pevná linka po 5 sekundách presmerovaná na mobilné číslo sekretariátu. (+421 911 269 021)
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom