Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Veľkosť textu

Podať podnet osobne

Teraz
Sem môžete zadať hlavný termín, kedy by Vám vyhovovalo osobné podanie podnetu.
Teraz
Sem môžete zadať náhradný termín, kedy by Vám vyhovovalo osobné podanie podnetu.
Sem čo najstručnejšie napíšte, čoho sa podnet týka
Proti ktorému orgánu verejnej správy alebo právnickej/fyzickej osobe podnet smeruje.
Údaje o oznamovateľovi podania
Miesto pre podanie podnetu
Adresa pre podanie:
Úrad Komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Račianska 153
831 54 Bratislava
Slovakia
(6. poschodie)
Súhlas so spracovaním osobných údajov
Aby ste požiadali o termín pre osobné podanie podnetu, musíte súhlasiť so spracovaním Vami poskytnutých osobných údajov.

Kontakt

Administratívne centrum
Reding Tower 2
Račianska 153
831 54 Bratislava 35
Bratislavský kraj
Slovensko
+421 2 20 42 03 09
+421 911 269 021
+421 2 20 42 03 00
sekretariat@komisar.sk

Agenda

  • Podanie
  •  
  • Elektronicky
  • Osobne
  • E-mailom