Nie je možné človeka obmedziť v spôsobilosti na právne úkony len preto, aby jeho rodina mohla vplývať na spôsob jeho života

Nedotknuteľnosť osoby je garantovaná Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnými zmluvami. Nie je možné osobu obmedziť v spôsobilosti na právne úkony, pokiaľ nie sú splnené zákonom vymedzené dôvody. Žiaľ, niekedy sme svedkami toho, že rodinní príslušníci, hoci aj v dobrej viere, sa snažia svojho príbuzného obmedziť v spôsobilosti na právne úkony, aj keď na to neexistujú zákonné dôvody.
Príbeh 8/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
piatok 17.02.2023
piatok 29.03.2024