Bez príspevku pre nedostatočné poradenstvo úradom práce

Nie je raritou, keď Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím nahrádza prácu úradu práce a radí žiadateľom, aké majú možnosti vo svojich konkrétnych životných situáciách. Radi pomôžeme a poradíme, ale nie je to naša primárna agenda. Poskytovanie poradenstva v súvislosti s peňažnými príspevkami na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia skutočne patrí v prvom rade medzi povinnosti úradov práce. Prípad pani Anny je ďalším v rade, ktorý svedčí o tom, že úrady práce si tieto povinnosti plnia nedostatočne. Na náš úrad sa obráti možno iba zlomok ľudí z tých, ktorým úrady práce dostatočne neporadili alebo dostatočne nevyhodnotili ich potrebu, a preto ostali bez príspevkov, na ktoré majú pritom oprávnený nárok.
Príbeh 1/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
utorok 14.03.2023
pondelok 12.02.2024