Ťažko chorý syn, starajúca sa matka bez práce, no podľa štátu nemajú nárok na finančnú pomoc

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny z našich skúseností často povedia človeku „A“, no nepovedia „B“. Zamietnu žiadosť o jeden typ peňažného príspevku na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ale neporadia, že spĺňa nárok na iný typ príspevku. Takisto nevezmú do úvahy sociálne dôsledky zdravotného postihnutia žiadateľa a jeho rodiny. Neraz argumentujú Zákonom o rodine, podľa ktorého sa rodinný príslušník má o svojho odkázaného príbuzného postarať. Na to, že pre to musí často zanechať svoje živobytie, už úrady akosi zabúdajú.
Príbeh 5/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 06.12.2023
pondelok 12.02.2024