Svojvoľné rozhodovanie zdravotnej poisťovne: napriek splneniu podmienok pacientke so sklerózou multiplex odmietla schváliť kúpeľnú liečbu

Kúpeľná liečba je nepochybne jednou z najefektívnejších liečebných metód, ktorá má hlbokú tradíciu a ľudstvo ju využíva už celé stáročia. Procedúry v kúpeľoch ovplyvňujú telo, myseľ aj celkovú pohodu človeka a vedú k zlepšeniu jeho celkového stavu. Vďaka tomu má pravidelná liečba v kúpeľoch nenahraditeľné účinky na ľudský organizmus a pomáha zvýšiť kvalitu života chronicky chorých pacientov.
Príbeh 15/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
piatok 28.05.2021
streda 20.07.2022