Samosprávam miest a obcí by nemali byť ľahostajné osudy ich obyvateľov

Mestá a obce by mali voči svojim obyvateľom plniť nielen oficiálne a formálne povinnosti, ale aj sa živo a proaktívne zaujímať o svojich obyvateľov, ktorí sú zraniteľní – napríklad žijú sami, sú vo vysokom dôchodkovom veku alebo majú rôzne diagnózy. Obzvlášť malé obce, kde sa ľudia navzájom poznajú, by s tým nemali mať žiadny problém a aj ľudsky sa zaujímať o to, či takýmto obyvateľom niečo nechýba, či nepotrebujú sociálnu službu alebo asistenciu. V prípade diagnózy demencia, ktorej výskyt sa medzi staršími občanmi s vekom zvyšuje a do budúcna, s ohľadom na demografiu, ešte porastie, by tiež mali mať pripravené formy pomoci.
Príbeh 13/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
utorok 04.04.2023
sobota 18.11.2023