S dostatočnou podporou štátu nemusí byť starostlivosť o dieťa s autizmom bremeno

Starostlivosť o dieťa s ťažkými prejavmi autizmu je nesmierne vyčerpávajúca bez ohľadu na to, ako rodič svoje dieťa miluje. Je preto nevyhnutné nielen pre blaho dieťaťa, ale aj pre sebazáchovu rodiča vytvárať dieťaťu také podmienky, ktoré im prinášajú čo najmenej záťaže. V prípade detí s ťažkou autistickou poruchou môže takúto nesmiernu záťaž predstavovať aj obyčajná cesta prostriedkom verejnej hromadnej dopravy. Prečo? Dieťa je citlivé na vonkajšie podnety - hluk, pachy, veľa ľudí, neznáme prostredie. Podnety sa na neho valia z každej strany, ktoré dieťa nemá schopnosť spracovať a bráni sa neprimeranými reakciami - hnev, plač, krik, zúrivosť, bitka, sebapoškodzovanie, nočné mory, pomočovanie, horúčky... nekončiaci výpočet. Pre dieťa je vystavovanie takej situácii utrpením, pre rodiča tiež. Pre tieto prípady má štát vytvorený systém pomoci vo forme peňažných príspevkov na kompenzáciu dôsledkov súvisiacich s odkázanosťou na prevádzku osobného motorového vozidla - napríklad finančný príspevok na benzín, ale aj príspevok na kúpu vhodného auta. V praxi však nie je ľahké sa k príspevku dostať, zvlášť v prípadoch, ak neschopnosť cestovať verejnou hromadnou dopravou nie je daná vo fyzickej neschopnosti cestovať (napr. osoba pripútaná na lôžko), ale v neschopnosti situáciu psychicky zvládnuť.
Príbeh 39/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
streda 15.06.2022
piatok 27.01.2023