Problémy so získaním peňažného príspevku pre dieťa s autizmom

Mnohí rodičia zažívajú situáciu, že ako ich dieťa rastie, zisťujú, že je iné, jeho správanie je špecifické a oproti rovesníkom nenadobúda schopnosti a zručnosti primerane veku. Po návšteve odborného lekára zisťujú, že ich dieťa trpí niektorou formou pervazívnej vývinovej poruchy. Starostlivosť o tieto deti je veľmi náročná a časom sa stáva ešte náročnejšou, keďže na rozdiel od zdravých rovesníkov vekom sa tieto deti nestávajú samostatné, práve naopak. O tieto deti sa treba starať celý život. Je preto veľmi dôležité, aby sme deti aj ich rodičov pri starostlivosti maximálne podporovali aj prostredníctvom peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, čo sa žiaľ, v mnohých prípadoch nedeje a rodičov ponechávame odkázaných na nesmierne vyčerpávajúcu svojpomoc, tak ako v prípade matky 14-ročného syna s pervazívnou vývinovou poruchou a ľahkou mentálnou retardáciou.
Príbeh 54/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
pondelok 10.02.2020
štvrtok 30.04.2020