Príliš dlhé čakanie na priznanie invalidného dôchodku zo zahraničia pre nedôslednú prácu Sociálnej poisťovne

Postup Sociálnej poisťovne pri vybavovaní starobných alebo invalidných dôchodkov slovenských občanov zo zahraničia bol až donedávna zbytočne zdĺhavý a neefektívny. Sociálna poisťovňa totiž zasielala všetky podklady k individuálnemu prípadu do zahraničia fyzicky poštou. V nasledujúcom príbehu sa navyše stalo, že poslala nekompletnú dokumentáciu. Žiadateľ preto čakal aj niekoľko mesiacov a nebyť jeho vlastnej iniciatívy, na chybu Sociálnej poisťovne by sa možno ani nebolo prišlo. Žiadateľ by mohol ostať bez dôchodku zo zahraničia, na ktorý má pritom oprávnený nárok. Od februára 2023 však Sociálna poisťovňa prešla na elektronický systém výmeny údajov, a tak by sa už prípady, ako je tento, nemali opakovať. Aj tento príbeh je však smutným dôkazom prieťahov v konaní Sociálnej poisťovne, na ktoré upozorňujeme už dlhodobo, a ktoré môžu mať závažné dôsledky na kompletnú socio-ekonomickú situáciu žiadateľov.
Príbeh 16/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
piatok 16.12.2022
utorok 07.11.2023