Prieťahy v rozhodovaní úradu práce pripravili ťažko skúšanú rodinu o 4000 EUR

V roku 2023 ešte doznievali niektoré opatrenia v súvislosti s pandémiou ochorenia COVID-19, medzi ktorými bolo aj vypustenie plynutia lehôt úradom práce, sociálnych vecí a rodiny. Aj keď v máji 2023 opäť začali plynúť lehoty tak, ako v čase pred pandémiou, neprimeraná dĺžka konania sa v podnetoch opakuje pravidelne. Mnohé rodiny sa tak dostávajú do ťažkej sociálnej a finančnej situácie, na čo opakovane upozorňujem a komunikujem o tom s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ako aj Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny.
Príbeh 3/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
štvrtok 20.04.2023
streda 28.02.2024