Potrebuje stoličkový výťah, obec ju namiesto toho chce presťahovať

Na montáž zdvíhacieho zariadenia - teda aj stoličkového výťahu v spoločných častiach bytového domu už nie je potrebný súhlas vlastníkov bytov a nebytových priestorov, a teda ani obce alebo mesta v prípade nájomných bytov. Napriek tomu sa stále stretávame so snahou susedov zabrániť montáži stoličkového výťahu na schodiská bytových domov, ak si ho potrebuje zabezpečiť človek so zdravotným postihnutím.
Príbeh 22/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 21.02.2022
pondelok 30.01.2023