Peňažný príspevok na kúpu auta je štátny luxus - možný, ale ťažko dostupný

Ľuďom, ktorí sú pre zdravotné postihnutie odkázaní na prepravu osobným motorovým vozidlom (teda nie sú schopní cestovať prostriedkami verejnej hromadnej dopravy) Slovenská republika umožňuje získať peňažný príspevok na kúpu auta, jeho prevádzku, a dokonca kompenzuje aj zvýšené náklady na benzín . Všetko v súlade so záväzkom štátu ukotvenom v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím zabezpečiť osobnú mobilitu. Človek by si povedal: „aký luxus pre ľudí so zdravotným postihnutím, kto by nechcel nové auto“. O to viac, keď sa v roku 2023 príspevok na kúpu auta zvýšil dvojnásobne, až na 16 600 EUR. Realita má však ďaleko od závideniahodnej situácie. Pravidelne nám prichádzajú podnety, keď posudkový lekár úradu práce najskôr posúdil žiadateľa ako osobu s ťažkým zdravotným postihnutím aj ako osobu odkázanú na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom, no v momente, keď sa o tento príspevok uchádzal, bol razom prehodnotený tak, že na individuálnu prepravu osobným motorovým vozidlom odkázaný nie je. Dokonca v niektorých prípadoch prišiel aj o status osoby s ťažkým zdravotným postihnutím. Ďalšou nášľapnou mínou je zákonná podmienka preukázať pravidelnú realizáciu zákonom vymedzených aktivít – chodenie do práce, školy či zariadenia sociálnych služieb. A tu sa stretávame so spochybňovaním zo strany úradov práce, napríklad, že síce žiadateľ podmienky spĺňa, ale jeho škola je príliš blízko bydliska, „tak nech ide pešo“. Treťou nášľapnou mínou sú rôzne kreatívne, ale pritom nezákonné výklady zo strany úradov práce, ktoré sa z času na čas objavia, tak ako v nasledujúcom príbehu.
Príbeh 29/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
pondelok 20.03.2023
štvrtok 14.09.2023