Opatrovateľský príspevok mu neschválili, ale nárok na príspevok na osobnú asistenciu spĺňa. To mu však úrad práce zamlčal

Nie každý človek je zorientovaný v peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia. Stáva sa, že človek požiada o jeden typ príspevku, o ktorom sa domnieva, že by bol v jeho situácii vhodný, no v skutočnosti naň nespĺňa nárok a bol by preňho vhodnejší iný typ príspevku alebo služby. Často sa však stretávame s tým, že úrady práce bezradných žiadateľov neusmernia, ale im iba zamietnu žiadosť. Povinnosť poskytnúť sociálno-právne poradenstvo pritom úradom vyplýva priamo zo zákona.
Príbeh 2/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 17.10.2022
piatok 27.01.2023