Odstráni Slovenská pošta bariérový vstup do hlavnej pošty v Prievidzi?

Dostať sa na poštu v mestách na Slovensku nie je pre ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu jednoduché - musia prekonať chodníky plné výmoľov, vysoké obrubníky, a napokon schody. Imobilní ľudia, ale aj seniori a rodičia s kočíkmi sú často odkázaní na milosť a nemilosť okoloidúcich. Prekážky, nielen fyzické, prekonávajú doslova na každom kroku.
Príbeh 23/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
streda 02.03.2022
streda 07.09.2022