Odísť zo zariadenia sociálnych služieb a žiť nezávislý život? Dá sa to

Ľudia, ktorí majú záujem o poskytovanie sociálnej služby, často riešia problém s nájdením voľného miesta vo vhodnom zariadení sociálnych služieb. Stretávame sa však aj s opačnou situáciou, teda, že klient chce zo zariadenia odísť. Aj keď v prípade klienta plne spôsobilého na právne úkony je takáto situácia jasná a podľa Zákona o sociálnych službách stačí, aby klient jednoducho vypovedal zmluvu o poskytovaní sociálnej služby, v praxi to nie je vždy také jednoduché. Úlohu tu zohrávajú zdravotný stav, ako aj majetkové pomery klientov. Poskytovatelia sociálnych služieb vnímajú odchod klientov odkázaných na výraznejšiu pomoc pri úkonoch sebaobsluhy ako riziko najmä vtedy, keď klientovi nechce v jeho snahe pomôcť rodina a nemá vyriešené bývanie. Na jednej strane teda stojí právo klienta odísť zo zariadenia, na druhej strane však obavy o to, ako zvládne reálny život, a aj o to, aby sa z neho nestal človek bez domova.
Príbeh 3/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 11.01.2021
utorok 18.10.2022