Nespravodlivosť pre pacientov odkázaných na osobných asistentov: v kúpeľoch si za nich musia priplatiť

Kúpeľná zdravotná starostlivosť predstavuje dôležitú súčasť v procese starostlivosti o zdravie človeka, pretože napomáha upevňovať zdravie, fyzickú, ale aj duševnú pohodu a do značnej miery prispieva k predĺženiu samotného plnohodnotného života. Pacienti odkázaní na osobnú asistenciu potrebujú kúpeľnú liečbu rovnako ako iní pacienti. Mysleli by ste si, že zákonodarca pri tvorbe zákonov premýšľa tak isto? Opak je pravdou.
Príbeh 16/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 25.04.2022
piatok 20.05.2022