Neprístupnosť volebných miestností sťažuje imobilným osobám výkon volebného práva

Čakanie pod schodmi budovy s volebnými miestnosťami. Možnosť voliť len do volebnej schránky a bez paravánu zabezpečujúceho tajnosť volieb. Upútanie pozornosti iných okoloidúcich a strpenie ich zvedavých pohľadov. Takto volia mnohí ľudia odkázaní na invalidný vozík.
Príbeh 31/2020 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2020
piatok 15.03.2019
štvrtok 28.01.2021