Príbeh 24/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
utorok 03.09.2019
pondelok 20.01.2020

Neodôvodnené predlžovanie lehoty Sociálnej poisťovne na vydanie rozhodnutia o odvolaní

Ústava Slovenskej republiky zaručuje každému občanovi právo na konanie bez zbytočných prieťahov. Lehoty pre rozhodovanie sú pre jednotlivé inštitúcie definované v samostatných právnych predpisoch a sú pre tieto inštitúcie záväzné. Lehoty pre rozhodovanie Sociálnej poisťovne sú upravené v § 260 zákona č. 461/2003 Z. z. Oznámenie Sociálnej poisťovne o predĺžení lehoty na vydanie rozhodnutia o odvolaní z dôvodu nevypracovania lekárskeho posudku bez ďalšieho uvedenia, prečo nebol tento posudok vypracovaný, zakladá oprávnenú domnienku o neoprávnených prieťahoch v konaní zo strany Sociálnej poisťovne.