Neochota zamestnávateľa umožniť parkovanie pre zamestnankyňu s ťažkým zdravotným postihnutím

Mať prácu stále nie je pre ľudí so zdravotným postihnutím na Slovensku samozrejmosťou. Prvými, kto by pre nich mal vytvárať pracovné podmienky, by mali byť štátne inštitúcie. Smutné je, ak práve štátna inštitúcia nie je ochotná prispôsobiť pracovné podmienky zamestnancovi so zdravotným postihnutím. Na problematiku poukazuje prípad pani Kristíny, ktorej meno sme na jej žiadosť zmenili.
Príbeh 17/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
utorok 11.10.2022
pondelok 31.07.2023