Nárok na invalidný dôchodok zo zahraničia

S podnetom sa na mňa obrátil občan Slovenskej republiky, ktorý je poberateľom invalidného dôchodku. Vo svojom podnete uviedol, že jeho invalidný dôchodok je veľmi nízky a existenčne by potreboval invalidný dôchodok za roky, ktoré odpracoval v Austrálii. Požiadal ma o zistenie informácie, či medzi Slovenskou republikou a Austráliou existuje medzinárodná zmluva, podľa ktorej by mu mohol byť priznaný invalidný dôchodok v zmysle austrálskych právnych predpisov.  
Príbeh 25/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
utorok 04.09.2018
streda 08.01.2020