Majú klienti zariadení sociálnych služieb právo na bezplatný prístup k Wi-Fi?

Bezdrôtová internetová sieť je dnes samozrejmosťou už takmer všade – v nákupných centrách, dopravných prostriedkoch, hoteloch... Kým donedávna sme boli zvyknutí na to, že klientmi zariadení sociálnych služieb sú najmä ľudia v takom veku alebo s takými diagnózami, ktorí internet nepotrebovali alebo nevedeli využívať, dnes je už situácia iná. S mobilom a internetom už vedia pracovať aj najmenšie deti a podobne je to aj s klientmi zariadení sociálnych služieb, najmä tí v mladšom veku, aj keď dnes už nie je raritou ani to, keď mnohí dôchodcovia surfujú na internete úplne bez problémov. Niet preto divu, že sa otvára aj otázka prístupu na internet v zariadeniach sociálnych služieb.
Príbeh 26/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
piatok 03.03.2023
streda 17.01.2024