Príbeh 20/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 28.06.2023
sobota 30.03.2024

Kým bola v nemocnici, mesto jej spílilo značku

Viaceré mestá na Slovensku majú problém s parkovaním. Riešia ho, nanešťastie, aj tak, že rušia vyhradené parkovacie miesta osobám s ťažkým zdravotným postihnutím a nahrádzajú ich všeobecnými značeniami pre držiteľov preukazov ŤZP. Najdlhšie to sledujeme v Košiciach, kde, žiaľ, ani naše opakované upozornenia, ani prokuratúra nezabránili zhoršovaniu kvality života obyvateľov so zdravotným postihnutím.