Komunikačné bariéry „za okienkami“ bánk či poisťovní

Zvyšovanie povedomia spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím, ich právach či potrebách patrí medzi dôležité záväzky vyplývajúce z Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Nie každý si dokáže predstaviť, ako konkrétne nedostatok povedomia širokej spoločnosti o osobách so zdravotným postihnutím dopadá na ich životy. V našej činnosti tieto dopady vidíme denne. Neraz ide aj o úplne bežné situácie, napríklad riešenie poistnej udalosti či uvoľnenie peňazí z bankového účtu, ktoré zažíva každý z nás. Ľudia so zdravotným postihnutím však môžu potrebovať pri ich riešení dodatočnú pomoc a podporu, ktorej sa im bez povedomia na strane človeka sediaceho „za prepážkou“ nemusí dostať, a to z dôvodu prostého nepochopenia špecifickej potreby osoby so zdravotným postihnutím. Mnoho verejných služieb navyše jednoducho nepočíta s tým, že by mali byť nejakým spôsobom prístupné a prispôsobené aj pre ľudí so zdravotným postihnutím. Spísali sme dva krátke prípady, ktoré sme v tejto súvislosti riešili.
Príbeh 6/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
utorok 25.07.2023
streda 31.01.2024