Kedy platí premlčanie dlžného poistného voči sociálnej poisťovni?

Výzvy od štátnych orgánov nie sú vždy pre všetkých ľudí zrozumiteľné a jasné. Napríklad, ak si niektorý poistenec nesplnil oznamovacie povinnosti voči Sociálnej poisťovni ešte pred dvanástimi rokmi, môže ho vyzvať na doplnenie dokumentov, aj keď je to už premlčané. Na to, aby sa to však skutočne mohlo považovať za premlčané, je potrebné splniť si, hoci aj dodatočne, oznamovaciu povinnosť. To sa môže poistencom javiť minimálne ako zbytočná byrokracia alebo ako podozrivý krok, ktorým od nich chce poisťovňa vymôcť dodatočné platby. S podobným nedôverčivým postojom voči výzvam zo Sociálnej poisťovne sa na mňa obrátila živnostníčka so zdravotným postihnutím, ktorú som ubezpečila, že Sociálna poisťovňa postupuje v súlade so zákonom a poradila som jej, ako postupovať, aby si mohla uplatniť premlčanie dlhu.
Príbeh 18/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
piatok 07.05.2021
utorok 16.11.2021