Keď vás musia do sobášnej siene vyniesť na rukách

Malo by byť samozrejmosťou, že verejné budovy majú bezbariérové vstupy a vnútorné priestory, do ktorých sa ľudia s obmedzenou schopnosťou pohybu dostanú bez prekážok. Často si ani neuvedomujeme, že aj účasť na svadobnom obrade rodinného príslušníka môže imobilným osobám spôsobovať problémy.
Príbeh 18/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
pondelok 09.10.2023
streda 21.02.2024