Príbeh 21/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
štvrtok 13.04.2023
štvrtok 15.02.2024

Keď sa starostka „nestará“: Protizákonné a neľudské snahy o vysťahovanie človeka s mentálnym postihnutím

V roku 2023 sme častejšie ako inokedy riešili prípady, keď sa vedenia miest alebo obcí snažili nezákonne vysťahovať osoby so zdravotným postihnutím z obecných alebo mestských nájomných bytov, a to bez primeranej bytovej náhrady, len tak „na ulicu“, bez súdneho rozhodnutia. Starostom a primátorom priamo Zákon o obecnom zriadení ukladá povinnosť starať sa o svojich obyvateľov, obzvlášť, ak sú to ľudia so zdravotným postihnutím, a títo sa ocitnú v nepriaznivej životnej situácii.