Keď sa dvaja súrodenci "bijú" o sestru v zariadení sociálnych služieb

Každý klient zariadenia sociálnych služieb má právo na zabezpečenie osobného, telefonického, písomného alebo elektronického kontaktu s osobou, ktorú si sám určí. Špecifický okruh problémov predstavujú vzájomne odlišné až protichodné predstavy rodinných príslušníkov klienta, ktorí presadenie svojej predstavy očakávajú od zariadení sociálnych služieb. Vtedy je dôležité, aby zariadenie dodržalo práva svojich klientov.
Príbeh 33/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
štvrtok 15.12.2022
streda 11.01.2023