Keď musíte Sociálnej poisťovni dokazovať, že ste na tom naozaj až tak veľmi psychicky zle, že potrebujete invadlidný dôchodok

V konaní o odvolaní o zamietnutí žiadosti o invalidný dôchodok som narazila na zvláštnu prax Sociálnej poisťovne, ktorou núti žiadateľov o invalidný dôchodok nechať sa hospitalizovať v nemocnici za účelom potvrdenia ich nepriaznivého zdravotného stavu – ide o takzvané „diagnostické hospitalizácie“.
Príbeh 15/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 01.03.2023
sobota 30.03.2024