Keď je stredobodom záujmu pomoc človeku

Zdravotné postihnutie v mnohom limituje aj schopnosti človeka zabezpečiť si potrebnú pomoc vlastnými silami. V takýchto prípadoch majú dôležitú úlohu samosprávne orgány, ktorých pomoc môže osobám so zdravotným postihnutím výrazne zjednodušiť a urýchliť riešenie ich situácie.
Príbeh 34/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 21.02.2022
pondelok 04.07.2022