Keď je schodisková plošina dlhodobo nefunkčná

Aj ľudia odkázaní na invalidný vozík, tak ako všetci občania, si potrebujú vybavovať rôzne záležitosti na úradoch, nakúpiť alebo túžia ísť do prírody na výlet. Na prekonávanie bariér im slúžia rôzne pomôcky. Jednou z nich je aj schodisková plošina - často umiestnená napríklad v podchodoch, aby sa ľudia na invalidných vozíkoch dokázali presúvať napríklad na zastávky MHD. Neraz sa stretávame s tým, že takéto schodiskové plošiny sú nefunkčné alebo na nich nefunguje zvonček, ktorým si majú privolať pomoc, alebo ktorý im schodiskovú plošinu spojazdní.
Príbeh 25/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
piatok 04.02.2022
streda 07.09.2022