Keď je elektrický skúter ako náhrada invalidného vozíka väčší ako vyhradený priestor v MHD

Osobnú mobilitu, teda to, aby sa ľudia so zdravotným postihnutím mohli slobodne dopravovať, kam potrebujú, im zaručuje Článok 20 Dohovoru o právach osôb so zdravotným postihnutím. Podľa neho sú zmluvné strany - teda štáty, ktoré sú ním viazané, vrátane Slovenskej republiky, povinné uľahčiť im osobnú mobilitu takým spôsobom a v takom čase, aký si títo ľudia sami zvolia. Niekedy je však problémom to, že pomôcka, ktorú daný človek so zdravotným postihnutím používa, je väčšia, než povoľujú rozmery dané v prostriedkoch mestskej hromadnej dopravy.
Príbeh 25/2021 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2021
piatok 19.06.2020
pondelok 04.10.2021