Kde je hranica medzi rozhodovaním za klienta v zariadení sociálnych služieb a jeho podporou pri rozhodovaní?

V zariadeniach sociálnych služieb sa v dôsledku legislatívnych zmien znižuje počet klientov, ktorí boli v minulosti pozbavení spôsobilosti na právne úkony. Od roku 2016 už totiž nie je možné človeka úplne pozbaviť spôsobilosti na právne úkony, ale len obmedziť ho v spôsobilosti na (vybrané) právne úkony. Zvyšujúci sa počet klientov spôsobilých na niektoré právne úkony, resp. plne spôsobilých na právne úkony predstavuje pre zariadenia sociálnych služieb aj prirodzené zvyšovanie nárokov na poskytovanie podpory klientom pri ich rozhodovaní sa v rôznych oblastiach života. V súvislosti s tým však môžu vznikať rôzne pochybnosti, či bola podpora skutočne poskytnutá tak, že sledovala výlučne záujem klienta. Nie každá pochybnosť je pritom opodstatnená – každú však treba zodpovedne a objektívne preveriť. Aj to je úloha pre náš úrad.
Príbeh 25/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
utorok 14.03.2023
štvrtok 06.07.2023