Deti so zdravotným postihnutím zažívajú zlú dostupnosť vzdelávania aj v špeciálnych školách

V prípadoch detí s ťažším stupňom a druhom zdravotného postihnutia sa stále stretávame s pomerne rozšíreným názorom v laickej verejnosti, ale aj v školstve, že tieto deti nepatria do bežných škôl, že v špeciálnych školách im bude lepšie. Majú tam vraj väčší priestor aj lepšie podmienky na zabezpečenie vzdelávania a na kvalitnú prácu s deťmi so zdravotným postihnutím. V praxi sa však v špeciálnom školstve stretávame s podobnými bariérami vo vzdelávaní ako v bežných školách: žiaci čelia šikane, nedostatočným materiálnym podmienkam, nedostatku odborného personálu, ktorý by s nimi pracoval, znižovaniu rozsahu vzdelávania z nezákonných dôvodov, ako aj vylučovaniu a vyčleňovaniu zo vzdelávania. Všetky tieto „neduhy“ sú v rozpore s právom na vzdelávanie a záväzkami štátu definovanými v Dohovore o právach osôb so zdravotným postihnutím.
Príbeh 28/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
streda 19.10.2022
utorok 30.01.2024