Čakanie na rozhodnutie Sociálnej poisťovne - čakanie na Godota?

Pandémia ochorenia COVID-19 nepochybne zasiahla do našich životov s nesmiernou silou a vážnosťou. Život zostal ochromený a mohlo by sa na okamih zdať, že veci, ako sme ich poznali predtým, nemôžu fungovať rovnako. Štát však musí fungovať aj v prípadoch nečakaných kríz. Verejnoprávne inštitúcie nemôžu prestať pracovať, pretože život ako taký sa nezastaví. Ľudia sa naďalej rodia a umierajú a v prípadoch, v ktorých sa dožadujú svojich ľudských práv a slobôd, môže byť neskorá spravodlivosť dokonca až podkopaním toho, prečo sa vlastne tieto ľudské práva priznali. A to sa týka práve tých najzraniteľnejších - detí, seniorov, či osôb so zdravotným postihnutím.
Príbeh 18/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
streda 27.01.2021
streda 06.07.2022