Bezbariérovosť stále nie je samozrejmosťou ani v zariadeniach sociálnych služieb

Budovy zariadení, v ktorých sa poskytujú sociálne služby, majú byť bezbariérové. Bývajú v nich klienti s rôznymi zdravotnými problémami a obmedzeniami schopnosti pohybu - veď práve tie sú často dôvodom, prečo potrebujú starostlivosť v zariadení. Aj keď sa architektonická prístupnosť nedá zabezpečiť vždy na sto percent, pretože často sú to staré budovy, treba urobiť maximum preto, aby klienti nemuseli byť doslova „odrezaní“ od prístupu k vonkajšiemu prostrediu. V neposlednom rade aj preto, že im hrozí oveľa väčšie riziko ohrozenia zdravia a života napríklad pri požiari.
Príbeh 29/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
pondelok 17.01.2022
štvrtok 26.01.2023