Barly, gitara a bezbariérové ubytovanie pre pána Leonida

Malo by byť samozrejmosťou, že ubytovacie zariadenia majú bezbariérové vstupy a ponúkajú aj bezbariérové izby prispôsobené potrebám ľudí s obmedzenou schopnosťou pohybu. Nedostatky v tejto oblasti zažili aj odídenci z Ukrajiny ubytovaní v Gabčíkove v účelovom zariadení Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).
Príbeh 41/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
utorok 05.04.2022
štvrtok 08.09.2022