Až Najvyšší súd potvrdil mladej žene nárok na osobnú asistenciu, trvalo to však tak dlho, že jej to už nepomohlo

Často sme svedkami toho, keď úrady práce, sociálnych vecí a rodiny opakovane a vytrvalo mnohým ľuďom so zdravotným postihnutím zamietajú žiadosti o príspevky na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ťažkého zdravotného postihnutia, hoci na ne spĺňajú nárok. Nie každý má energiu a odhodlanie bojovať za svoje práva na súdoch. Nasledujúci príbeh je dôkazom, že aj keď dá človekovi za pravdu až Najvyšší súd SR, môže to byť napokon Pyrrhovo víťazstvo: prišlo príliš neskoro a životné okolnosti (pre predošlé nesprávne rozhodnutia úradov) medzitým nabrali iný smer.
Príbeh 4/2023 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2023
pondelok 29.05.2023
utorok 27.02.2024