Ani také inštitúcie ako ministerstvá nie sú úplne bezbariérové

Úrady bez bariér by mali byť samozrejmosťou. Aj nedostatočne vyškolení zamestnanci na vrátnici a pri informačných pultoch môžu spôsobiť, že človek na vozíku sa nedostane tam, kam potrebuje. O to alarmujúcejšie je, že sa tak deje v budovách štátnych inštitúcií, ktoré by mali ísť v bezbariérovosti príkladom.
Príbeh 24/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
streda 04.05.2022
štvrtok 10.11.2022