Ako osobné stretnutia s predstaviteľmi samospráv pomáhajú zlepšovať kvalitu života obyvateľov so zdravotným postihnutím

Jednou z našich aktivít sú výjazdové dni komisárky. Organizujeme ich s cieľom posilniť presadzovanie záujmov osôb so zdravotným postihnutím v spoločnosti, skúmať ich názory a presvedčiť sa, ako je pre nich v danom regióne nastavená pomoc štátu. V neposlednom rade pri tom nadviažeme spoluprácu a komunikáciu s danou samosprávou. Neraz sme sa presvedčili, že po našej návšteve v niektorom meste sa dali do pohybu zmeny v prospech obyvateľov so zdravotným postihnutím.  
Príbeh 28/2022 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022
utorok 06.12.2022
pondelok 30.01.2023