Príbeh 22/2019 - Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2019
piatok 09.11.2018
pondelok 20.01.2020

Absencia zdravotníckej (ošetrovateľskej) služby pre osamelých opatrovateľov, ktorí sa nepretržite starajú o príbuzného v domácom prostredí

V súčasnosti absentuje akákoľvek právna úprava, ktorá by zabezpečila kooperujúce zdravotnícke zariadenie pre pacienta odkázaného na 24 hodinovú najmä ošetrovateľskú starostlivosť v domácej opatere, ak túto z objektívnych dôvodov nemôže zabezpečiť jeho opatrovateľ. V rámci zdravotníckych zariadení nemáme na Slovensku vybudované oddelenia následnej intenzívnej starostlivosti pre ventilovaných pacientov pri fakultných nemocniciach a ani agentúry domácej ošetrovateľskej starostlivosti so zameraním na intenzívnu starostlivosť (3–6 hod.) aj napriek tomu, že táto povinnosť vyplýva Slovenskej republike z medzinárodných záväzkov, takúto starostlivosť neposkytujú. Je zrejmé, že absencia zdravotníckej odľahčovacej služby sa dotýka niekoľkých stoviek osamelých opatrovateľov, ktorí sa nepretržite starajú o rodinného príslušníka v domácom prostredí bez možnosti odpočinku alebo vybavenia si neodkladných súkromných záležitostí.