streda 20.02.2019

Výjazdový deň komisárky v meste Piešťany

Už sa stalo našou tradíciou a tento rok v nej pokračujeme prvým výjazdovým dňom komisárky, ktorý sa uskutočnil dňa 20.2.2019 v meste Piešťany. Za Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím sa zúčastnila JUDr. Zuzana Stavrovská, komisárka, Mgr. Eva Megová, riaditeľka a kolegovia M. Scherhaufer a Mg. Štefan Valko.
Náš program sa začal stretnutím s viceprimátorom mesta Ing. Mgr. Michalom Bezákom v priestoroch mestskej Knižnice, ktorou nás previedla riaditeľka Ing. Margita Galová. Nádherné priestory knižnice, ktorými nás pani riaditeľka previedla, navodili správnu atmosféru a po krátkom rozhovore, počas ktorého sme predstavili úrad, naše aktivity, výsledky a vízie pani komisárka urobila oficiálnu prezentáciu Úradu komisára, na ktorej sa zúčastnilo ponad 20 pozvaných zástupcov spoločností a organizácií, ktoré v rámci svojej činnosti prichádzajú do kontaktu s osobami so zdravotným postihnutím. V dopoludňajších hodinách sme navštívili občianske združenie appa – Asociácia pomoci postihnutým, ktoré sidli v Piešťanoch. Predsedkyňa občianskeho združenia Mgr. Miriam Juhanesovičová nás milo privítala v sídle asociácie a predstavila nám nielen svoj tím, ale predovšetkým aktivity, ktorým sa intenzívne venujú. Času nebolo nazvyš, ale mali sme možnosť na vlastné oči vidieť, že heslo „Pomoc je naše poslanie“, ktorým sa asociácia riadi je dôsledne dodržiavané prostredníctvom veľkého množstva aktivít, ktorými v širokom zábere pomáhajú telesne postihnutým deťom, dospelým a v nemalej miere aj ich rodinám. Asociácii ďakujeme za čas, ktorý nám venovala a prajem všetkým, aby tá dávka nadšenia, ktorou sú obdarení dlho pretrvala.
Po krátkom obede sme v popoludňajších hodinách navštívili priestory Slovenskej chránenej dielne. Pod vedením pána Richarda Kopúna táto dielňa zamestnáva 26 ľudí s rôznym druhom zdravotného postihnutia. Odhodlaný a energický vedúci nám predstavil celý tím, otvoril diskusiu na tému zamestnávania ľudí so zdravotným postihnutím, predstavil nám pani Ľudmilu Valovú a pani Evu Doubravovú, ktoré ako dobrovoľníčky už 10 rokov vedú OZ Serviam a snažia sa pomáhať ľuďom s downovým syndrómom nájsť si prácu. Návštevu sme ukončili zaujímavou diskusiou a prezentáciou výrobkov tejto chránenej dielne. 
Počas tohto výjazdového dňa sme nenavštívili zariadenie sociálnych služieb ani školu s ponukou inkluzívneho vzdelávania z dôvodu zákazu návštev vydaného regionálnym hygienikom pre zvýšený výskyt chrípkového ochorenia.