štvrtok 07.12.2023

Školy, vlaky, bariéry

Stretnutie s poslankyňami a poslancami Národnej rady Slovenskej republiky.
Medzi kompetencie komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím patrí aj iniciovanie legislatívnych zmien, ktoré si osvoja poslankyne a poslanci NR SR a predkladajú ich ako poslanecké návrhy. Veľa vecí sa nám tak už v minulosti podarilo presadiť. Naše návrhy a zistenia každoročne píšeme aj v správe o činnosti a sme radi, že nachádzajú odozvu u poslankýň a poslancov NR SR.

Preto sa tešíme, že nás iniciatívne oslovili a navštívili novozvolené poslankyne a poslanec Národnej rady Slovenskej republiky Veronika Veslárová, Tina Gažovičová, Jana Hanuliaková a Ondrej Prostredník z Progresívneho Slovenska. Predstavili nám výsledky svojej iniciatívy Odstráňme bariéry, v rámci ktorej mapovali bariérovosť budov mestských úradov v okresných mestách. Zistili, že takmer polovica je bariérová.

Zaujímali sa tiež o našu prácu a podnety, s akými sa na nás obracajú občania so zdravotným znevýhodnením.

 Rezonovali najmä tieto témy:
  • parkovacie politiky miest a problematika vyhradených parkovacích miest pre občanov s ŤZP
  • bariérovosť budov určených verejnosti - pošty, školy
  • cestovanie vlakmi občanov s obmedzenou mobilitou
  • vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením

Ďakujeme za stretnutie a tešíme sa na spoluprácu pri presadzovaní práv osôb so zdravotným postihnutím.