pondelok 15.05.2023

Príbeh v jazyku "Easy-to-read"

V našej správe o činnosti za rok 2022 prinášame ako novinku aj preklad jedného zo 41 príbehov do jazyka "Easy-to-read" - v ľahko čitateľnom jazyku, teda s jednoduchými vetami a obrázkami.
"Easy-to-read" je metóda práce s jazykom a textom, ktorej cieľom je zjednodušiť obsah a umožniť jeho porozumenie čo najširšej vrstve obyvateľstva. Ľahko zrozumiteľný jazyk je určený nielen pre ľudí s mentálnym postihnutím, ale napríklad aj ľuďom po mozgovej príhode alebo ľuďom zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí majú slabšie rozvinutú slovnú zásobu a ťažkosti s porozumením.

Príbeh spracovali odborníčky na "Easy-to-read" jazyk na Slovensku Lucia Cangárová z Rady pre poradenstvo v sociálnej práci a špeciálna pedagogička Zuzana Kolláriková, spolupracovníčka Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR, ktoré sa v minulosti venovalo aj školeniam na používanie tohto jazyka.

Vďaka týmto dámam boli na Slovensku preložené do "Easy-to-read" jazyka napríklad brožúry o očkovaní proti ochoreniu COVID-19 pre Ministerstvo zdravotníctva SR, dokument o sčítaní obyvateľstva pre Ministerstvo vnútra SR, vzory zmlúv o brigádnickej činnosti pre spoločnosť Profesia - v rámci Nadácie SOCIA, či zmluvy o poskytovaní sociálnych služieb pre rôzne zariadenia sociálnych služieb na Slovensku, aby klienti rozumeli tomu, čo podpisujú a aká služba sa im bude poskytovať. Intuitívne jazyk "Easy-to-read" používajú mnohí pracovníci v zariadeniach sociálnych služieb či učitelia aj rodičia detí so zdravotným znevýhodnením.

V rámci právnických a odborných textov sa však "Easy-to-read" jazyk na Slovensku používa zatiaľ len zriedka. Pritom právo na prístupnosť garantuje ľuďom so zdravotným postihnutím aj Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím, ktorý nehovorí len o architektonickej prístupnosti, ale aj o tej komunikačnej. 

Vedeli ste, že napríklad na Novom Zélande sú všetky návrhy zákonov, ako aj vládne dokumenty preložené aj do "Easy-to-read" jazyka? Majú na to dokonca samostatnú inštitúciu, ktorá zamestnáva aj ľudí so zdravotným postihnutím, aby sa na prekladoch spolupodieľali.

Lucia Cangárová zároveň píše dizertačnú prácu o "Easy-to-read" a spoluautormi jej výskumu sú ľudia s mentálnym postihnutím - cieľom je, aby sa naučili ovládať základy tejto metódy a aby si v budúcnosti vedeli sami vyhľadávať podporu, ak budú potrebovať preložiť niektoré materiály. Držíme palce.

Ešte raz ďakujeme za preklad a prajeme príjemné a poučné čítanie príbehu.
Nájdete ho v závere našej Správy o činnosti: Správa o činnosti komisára pre osoby so zdravotným postihnutím za rok 2022 (komisarprezdravotnepostihnutych.sk)