Otvorený list členom vlády SR k alarmujúcej situácii v poskytovaní sociálnych služieb

Fyzické a právnické osoby, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti, sa spoločným otvoreným listom obracajú na predsedu vlády SR Eduarda Hegera a ministra práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milana Krajniaka. V otvorenom liste upozorňujú na alarmujúcu situáciu v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku.

Vážený pán premiér Eduard Heger,
Vážený pán minister Milan Krajniak,

 
v prílohe si Vám dovoľujeme zaslať otvorený list fyzických a právnickych osôb, ktoré zastupujú ľudí so zdravotným postihnutím, seniorov, poskytovateľov sociálnych služieb a profesionálov v sociálnej oblasti k alarmujúcej situácii v poskytovaní sociálnych služieb na Slovensku.
 
za signatárov listu
 
PhDr. Iveta Mišová, Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v SR
RNDr. Branislav Mamojka, CSc. Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR,
PhDr. Soňa Holúbková, Agentúra podporných služieb Žilina

Otvorený list členom vlády SR k alarmujúcej situácii v poskytovaní sociálnych služieb môžete podporiť aj vy na peticie.com (Otvorený list k situácii v sociálnych službách - Peticie.com)